Proposisjoner hovedløp Norge, 2020

Skrevet av Liv Kristiansen,  05.02.2020
Artikkelbilde
Duca di Como vinner av Polar Cup (Gr 3) 2019 ©hesteguiden.com

Innsparingene Øvrevoll må ta i 2020 gjør seg også gjeldende for storløp. Proposisjonene for hovedløp ble godkjent av Norsk Jockeyklubs styre, 27. januar 2020, og du kan laste ned fil HER.

Det vil ikke bli trykket et eget hefte med storløp i Skandinavia i år. En felles pdf med de skandinaviske storløpene er publisert. Denne kan lastes ned HER.

Det ordinære proposisjonsheftet med alle løp i Skandinavia vil bli trykket i mars.

Øvrevoll har i utgangspunktet få hovedløp. Vi ønsker å beholde de vi har, men har senket premiesummene. Vår intensjon og vårt håp er å få justert opp premiene igjen så fort som mulig. Men for sesongen 2020 er premier som du vil se redusert.

Årgangen med 2- og 3-årige norskoppdrettede hester er små i 2020. Det er gledelig at antall norskoppdrettede nå øker, med flere norskoppdrettede hester i trening i fremtiden vil løpsutvalget justeres deretter.

I år er Forsommerløpet for de 3-årige hestene åpnet for skandinaviskoppdrettede. Det vil også være et nytt løp for skandinaviskoppdrettede 2-åringer på Breeders-dagen søndag 4. oktober.

Merk også utkast til Norsk Derby 2022. Det er planlagt et nytt løp for norskoppdrettede på derbydagen fra 2022.

Av større endringer nevner jeg også Norsk St Leger som i år vil være åpent for 3 og 4-årige hester. Dette løpet vil gå samme dag som Norsk Mesterskap, torsdag 10. september.

Dessverre har både Polar Cup og Norsk Jockeyklubs Sprintløp blitt nedgradert i år. Polar Cup løpes i år som et Listedløp, mens NJs Sprintløp mistet sin black type-status. Kort fortalt regnes gjennomsnitts formtallet for de fire første hestene i mål, og er det lavere enn gitt tall i to år, vil løpet bli nedgradert.

Det er viktig for Norge og Skandinavia at vi har disse løpene, de viser den gode kvaliteten på hester som trenes her. Jeg håper vi kan gjenerobre statusen innen få år, og sikre de Gruppe og Listed-løpene vi fortsatt har.