Viktig påminnelse angående våre løpsdager

17.07.2020
Artikkelbilde

Vi har siden sesongstart gjennomført løpsdager med strenge restriksjoner og retningslinjer grunnet Covid-19. Nå er det åpnet for et begrenset antall publikum, og vi føler behov for å komme med noen enkle påminnelser.

Først vil vi takke alle som bidrar til at vi har kunnet gjennomføre våre løpsdager på en tilfredsstillende måte i henhold til våre retningslinjer og krav til smittevern. Dette er et lagarbeid hvor alle har bidratt og fortjener et ekstra klapp på skulderen.

Nå er det viktig at vi ikke slipper opp og at alle fortsatt følger de enkle regler for gjennomføring.

Husk at alle funksjonærer og aktive må stå på liste og registreres hver enkelt løpsdag.

  • Alle tilskuere som skal inn på publikumsområdet MÅ kjøpe billett på TicketCo. Det er krav til at alle som er på banen skal stå på liste og være registrert.
  • Cafe Hygge har egen inngang fra Vollsveien. Her er det gratis adgang og ikke nødvendig med forhåndsbestilling.
  • Cafe Hygges gjester har ikke adgang til publikumsområdet.
  • Alle som er på publikumsområdet må forlate banen og bruke inngang fra Vollsveien dersom de ønsker å besøke Cafe Hygge.

Det er viktig at alle respekterer de til en hver tid gjeldende retningslinjer. Dette er selve grunnlaget for at vi kan gjennomføre galoppløpene slik vi gjør, og eventuelle brudd kan få alvorlige konsekvenser.

Øvrevolls retningslinjer  ligger tilgjengelig her

Dette er grunnen til at det er lagt betydelige ressurser i vakthold og en rekke tiltak på banen.

Informasjon til publikum på Øvrevoll

https://ovrevoll.rikstoto.no/Nyheter/2020/Juli/infopublikum/

Generelle regler:

  • Hold avstand til hverandre, minimum en/1 meter
  • Ingen som viser det minste tegn på sykdom skal være på Øvrevoll.
  • Ingen underlagt karantene/isolasjon skal være på Øvrevoll.
  • Strenge hygieniske regler, vask hendene ofte.
  • Alle må ta personlig ansvar og opptre fornuftig.

Utelatelse fra å følge disse retningslinjer og ikke etterkomme instruksjoner fra funksjonærer vil umiddelbart føre til forvisning fra Øvrevolls område.