DECEPTOR (USA) 1999-2020

Skrevet av Marianne Ek,  28.05.2020
Artikkelbilde

Tidligere denne måneden kom den triste beskjeden at Deceptor var blitt avlivet. Han har vært aktiv som avlshingst helt til siste slutt og rakk å bedekke flere hopper i årets sesong før han døde.

Deceptor ble 21 år og har i sin avlskarriere produsert over 90 avkom. Han har vært en klippe i norsk avl helt siden 2005. Han ble importert til Norge på høsten 2004 og har de siste årene vært oppstallet hos Maria Robertz. Han har en lang liste over meget gode avkom etter seg og har produsert solide hester.

En liten oppsummering av hans avkoms resultater kan nevne:

  • 2 millionærer; Vortex med formtall 93, NOK 1.614.119 kr inntjent og Dickie Dickens, formtall 90 og kr 1.793.009 inntjent. Dickie Dickens er nå 11 år og fremdeles i full trening.
  • 15 avkom med mer enn kr 500.000 inntjent.
  • Største årgang er født 2010 hvor det ble registrert hele 27 avkom etter Deceptor.
  • 2 avkom over 90 i formtall.
  • 5 avkom med over 80 i formtall
  • 26 avkom med over 70 i formtall
  • Totalt inntjent av alle avkom kr 18.602.890

Deceptor har vært et veldig bra tilskudd i den norske fullblodsavlen. Han har bedekket mange hopper med middels avstamning som har resultert i gode avkom. Dette er et solid bevis på hans gode kvalitet som avlshingst.

Norsk avl har fått et solid løft de siste par årene. I fjor ble det født 44 norskoddrettede føll og bedekket 72 hopper. I 2020 er det hittil født 39 føll og det er fremdeles et par hopper som ikke har føllet enda.

Selv om vi nå mister avlshingsten Deceptor betyr ikke dette at vi i Norge har et dårlig tilbud til de norske oppdretterne. Følgende hingster kan fremdeles benyttes for 2020:

Crocker Road (USA) – Maria Robertz, tel 482 90 808
Evasive (GB)
– Knut O Arnesen, tel 901 03 584
Helsinki (USA)
– Åge Mathisen, tel 924 41 874
Mutajally (GB)
– Knut O Arnesen, tel 901 03 584
Nordic Defense (FR)
– Åge Mathisen, tel 924 41 874
Sporting Chance (GB)
– Maria Robertz, tel 482 90 808

Ta kontakt med de respektive hingsteholdere for mer informasjon.

 

Link til Brosjyre som omtaler hingstene til høyre.