Endring i forskrift om karantene

09.05.2020
Artikkelbilde

Helsedirektoratet har varslet Norsk Jockeyklub om at det er foretatt endring i unntaksbestemmelsene om karanteneplikt.

Siden sesongstart har galoppsportens utøvere vært underlagt karanteneplikten som har vært gjeldende for innreise til Norge. Helsedirektoratet har nå varslet at det med virkning fra 7. mai er foretatt endringer i unntaket fra Covid-19-forskiften, noe regjeringen bekjentgjorde under sin pressekonferanse torsdag kveld.

Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge, eller Finland og Norge, under reise mellom bolig og arbeidssted i disse landene, eller når de er i arbeid, er unntatt fra karanteneplikt i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid.

Endringen betyr at våre næringsdrivende utøvere kan utføre sitt arbeid på Øvrevoll og sitt vanlige arbeidssted i Norge, selv om de har deltatt på galoppløp i Sverige de siste 10 døgn.

Det betyr at vi snarest vil foreta endringer i egenerklæringsskjema som gjenspeiler denne endringen.

Dette innebærer også at Det Norske Travselskap vil gjenoppta virksomheten med utstedelse av startpapirer til Sverige.

Svenske jockeys og trenere kan nå reise til Norge og gjøre deres jobb søndag 17. mai. Det er meget viktig at trenere og jockeys følger Øvrevolls restriksjoner og retningslinjer slik at vi overholder alle krav om smittevern.

Unntaket gjelder ikke for trenere og ryttere bosatt i Danmark. Sjåfør kan kjøre hesten hit, men på Øvrevoll må norske håndtere hesten og leie hesten til løp. Sjåfør kan oppholde seg i/ved bilen.

Vi vil legge til rette for at de tilreisende skal få et tilbud ved stallene på midtbanen.

Nye egenerklæringsskjema for trenere og ryttere publiseres mandag. For eventuelle spørsmål ber vi dere om å kontakte administrasjonen.