Informasjon fra sportsavdelingen

Skrevet av Liv Kristiansen,  06.05.2020
Artikkelbilde

Dager og rutiner endres, her er nyttig informasjon før løpsdagene som kommer og om Norsk Derby 2021.

Da vi inntil videre starterklærer på tirsdager vil også vektdato for kommende løpsdager utsettes til fredag før løpet. Dette vil gjelde fra løpsdag 5, torsdag 21. mai, vektdato blir fredag 15. mai.

Anmeldelsesdag som skrevet i proposisjonene (mandager).

 

Søndag 17. mai – Nasjonaldag, første løp vil gå kl. 12.15

Starterklæring tirsdag 12. mai innen 9.30.

 

Til løpene søndag 17. mai er det meldt endel svenske og danske hester. Inntil vi får beskjed om noe annet fra helsemyndighetene, vil ikke svenske og danske personer kunne håndtere starthestene her på Øvrevoll.

Trenere av disse hestene vil derfor behøve hjelp, og jeg vil oppfordre de med mulighet til å steppe inn som stedfortreder og leiere til disse hestene til å ta kontakt. En stedfortreder tar over ansvaret for trener på løpsdagen, skal ha kjennskap i rutiner på løpsdagen, NJs reglement og være godt trent til oppsaling av hest til løp.

Vedkommende må signere på at:

Jeg forsikrer at jeg er kjent med Norsk Jockeyklubs reglement og er innforstått med at treners plikter er overført til meg i den tiden jeg er stedfortreder.

 

Torsdag 21. mai – Kristi Himmelfartsdag

Denne løpsdagen vil starte med første løp kl. 16.00

 

NORSK DERBY 2021

Som tidligere meddelt blir frist for etteranmeldelse til Norsk Derby utsatt. Denne etteranmeldelsesrutinen er satt for å stimulere til kjøp av hest på breeze up salgene, og disse salgene er forståelig nok utsatt.

 

 

NORSK DERBY 2021                                          1.200.000 kr                          2400 gr

Ærespremier til eier, trener rytter. Ærespremie til eier og oppdretter av beste norskoppdrettede hest.

Bonus til eier av de 4 første norskoppdrettede hestene i mål, minimum kr 100.000 - 50.000 - 30.000 - 20.000.

For 3-årige hester.

Vekt:                         59 kg.

Innskudd:                 Kr 18.000.

                                 1. kr 500 – 2. mars*    5. kr 2.500 – 18. januar 2021

                                 2. kr 1.000 – 22. juni   6. kr 3.000 – 1. mars 2021

                                 3. kr 1.500 – 6. juli      7. kr 3.500 – 3. mai 2021

                                 4. kr 2.000 – 7. sept     8. kr 4.000 – 2. august 2021 

Meldes:                  Mandag 2. mars 2020

Starterklæres:        August 2021                   

Rides                     August 2021

 

Hester som blir plassert som første, andre og tredje hest i Norsk Derby Trial 2021 er automatisk kvalifisert til Norsk Derby 2021, såfremt de er meldt og opprettholdt i løpet.

 

* Eier av norskoppdrettede hester som meldes til Norsk Derby vil ikke bli belastet for 1. termin.

 

Etteranmeldelse innen 6. juli 2020 mot å betale kr 25.000 + etterfølgende terminer for hingster og vallaker og kr 10.000 + etterfølgende terminer for hopper.

Da Breeze Up salg er utsatt pga Covid-19, er også dato for etteranmeldelse utsatt.

Etteranmeldelse innen 18. januar 2021 mot å betale kr 150.000 + etterfølgende terminer for hingster og vallaker og kr 50.000 + etterfølgende terminer for hopper.