Løp og tilskudd norskoppdrettede

Skrevet av Liv Kristiansen,  20.05.2020
Artikkelbilde
Hampus G

Det er frustrerende når halvsannheter blir publisert, ikke bare på sosiale medier, men også presenteres for offentligheten.

Følgende er tidligere offentliggjort informasjon, men vi vil igjen belyse noen fakta rundt situasjonen med årets løp for norskoppdrettede. Det betales hvert år ut store summer til norsk oppdrett fordelt på støtteordninger til oppdrettere, oppdretterpremier, eierbonuser og premier i løp.

I 2019 ble det betalt ut nærmere 1.300.000 kroner i bedekningstilskudd og støtte til oppdrettere.

Oppdretterpremier (20 % av hva norskoppdrettede hester tjener) og eierbonus var på over 1.500.000 kroner. I tillegg kommer bonus i Norsk Derby.

Det var totalt 16 norskoppdrettede 2-åringer i 2019, av disse kom seks til start og fordelte 525.868 premiekroner mellom seg:

Neridiana, fire starter 188.708 kr

Cardhu, tre starter 165.000 kr

Juveniledelinquent, fem starter 84.160 kr

Dusty File, fem starter 55.600

Frøken Filippa, en start 24.000 kr

Nominado, en start 8.400 kr

 

I storløpene forbeholdt kun norskoppdrettede 2-åringer var det få hester til start:

Norsk Mesterskap, var det fire hester til start, premie 190.000 kr

NFfF løp (tidl. auksjonsløp), fem hester, premie 200.000 kr

Norsk Rikstotos Oppdrettsløp, fem hester, premie 140.000 kr

 

Antall norskoppdrettede født 2018 er 21, mens det i 2019 ble født 44 norskoppdrettede føll.

Foran sesongen 2020 ble det gjort flere kutt i overføringer fra Norsk Rikstoto, og det ble fra slutten av 2019 klart at premiene måtte senkes ytterligere. Vurderingen om å kutte premier i løp for de norskoppdrettede 2- og 3-åringene i 2020 er basert på antall hester i kullene. Det ble understreket ved offentliggjøring av proposisjonene for 2020 i februar at dette er midlertidige kutt.

De 37 norskoppdrettede 2- og 3-åringene i 2020 har fortsatt et meget godt tilbud. Dette kommer ikke frem ved fremstillinger i andre fora:

Løpstilbud til de i alt 21 norskoppdrettede 2-åringene:

370.000 kr i løp kun for norskoppdrettede

490.000 kr i løp der de møter skandinaviskoppdrettede

 

I tillegg til både vanlige og storløp der de møter importer.

I vanlige åpne løp får eier i tillegg 50 % eierbonus.

 

Løpstilbud til de i alt 16 norskoppdrettede 3-åringene:

240.000 kr i løp kun for norskoppdrettede 3-åringer

200.000 kr i Derbybonus

528.000 kr i løp for 3-årige og eldre norskoppdrettede

280.000 kr + Breedersløpene (i fjor 1.754.000 kr) i løp der de møter skandinaviskoppdrettede.

 

I tillegg til både vanlige og storløp der de møter importer.

I vanlige åpne løp får eier i tillegg 40 % eierbonus.

 

De to løpene som omtales som fjernet, er ikke fjernet, de er kun åpnet for skandinaviskoppdrettede hester.

 

Det henvises også til situasjonen i Sverige. I Sverige er det over 100 nye svenskoppdrettede hester hvert år. Det er verdt å understreke at kun fire løp er forbeholdt kun svenskoppdrettede hester.

 

Totalt er det i 2020 kuttet 2.258.000 kr i storløp (alle hovedløp har fått redusert premie).

Til sammenligning ble det kuttet 290.000 kr i løp for norskoppdrettede og 221.000 kr i løp for skandinaviskoppdrettede.

 

Lavere kutt for de 37 norskoppdrettede, ville betydd høyere kutt i øvrige løp der sjansen for høyere fyllingsgrad naturlig nok er bedre.

 

Avlsgruppe

I 2019 ba styret i Norsk Jockeyklub om en utredning om bidrag til norsk oppdrett. Norsk oppdrett er en stor kostnadspost hvert år, og man ville være sikker på at pengene som er til rådighet blir fordelt på best mulig måte.

Styret ønsket også en viss forutsigbarhet for denne utgiftsposten, i en tid der trav og galoppsporten fikk strammere økonomiske forutsetninger som følge av mindre tilskudd fra Norsk Rikstoto.

En komité bestående av representanter for eiere, trenere, oppdrettere og administrasjonen ble nedsatt. Det var enighet i gruppen at den eksisterende ordningen i for stor grad tilgodeså oppdrettere. Antall norskoppdrettede født i 2019 var dobbelt så høyt som året før. Det er selvfølgelig gledelig. Men utfordringen, var gruppen enig om, vil være å finne eiere til disse hestene.

Gruppen ønsket derfor å omfordele noen av oppdretterbidragene til oppdretterne til premier fra 2021.  Derbybonus i Norsk Derby blir fjernet fra 2022, og de norskoppdrettede hestene kan i stedet velge å gå et løp for kun norskoppdrettede.

Øvrig

Et medlem av avlsgruppen har uttalt offentlig at proposisjonen i Norsk Derby 2022 er noe helt annet enn foreslått i gruppen.

Den eneste endringen er at siste termin til Norsk Derby 2022, betalt av eier av norskoppdrettede hester, blir overført som premie i løpet forbeholdt norskoppdrettede (sweepstake).

I referatet som var godkjent av alle i gruppen før det ble oversendt styret, er det foreslått at norskoppdrettede hester kan strykes i Norsk Derby til siste termin, og i stedet velge å gå i løpet forbeholdt norskoppdrettede hester.

Denne ordningen har vi nå for Derby Mile. Erfaringen viser at eier betaler siste Derby-termin, selv om hesten skal starte i den kortere utgaven av løpet. Dette betyr at NJ får innskuddet i stedet for at det er med å heve premien i løpet. 

I 2019 kom norskoppdrettete Hampus G på andreplass i hovedløpet. Det vil være en fordel om eier kan ta avgjørelsen om hvilket løp den skal gå så sent som mulig. Slik får vi fortsatt sjansen til å oppleve nye gode resultater av norskoppdrettede i årets største løp.    

 

Fortsatt gode betingelser

Betingelsene for de norskoppdrettede hestene er fremdeles gode, og med større årgangskull vil det være mulig med bredere løpstilbud.

Det er ikke mange land som har så mange løp forbeholdt deres egenoppdrettede hester sammenlignet med størrelsen på kullene som det Norge har. I 2019 var det totalt 70 norskoppdrettede hester, fordelt på alle aldre, divisjoner og distansepreferanser som startet.

Det må også sies at norskoppdrettede hester holder god klasse, og hevder seg også blant importerte hester. Å eie en norskoppdrettet hest kan ikke bety at denne kun skal møte hester oppdrettet i Norge.

Det var mye rabalder om denne saken på sosiale medier i vinter. Det synes vi er både trist og unødvendig. Debatt er selvfølgelig bra, men korrekte fakta må ligge til grunn. Man må også vurdere kilden, ofte kan det være en helt personlig agenda som ligger bak.

Og helt til slutt, det er dumt det er blitt så mye støy rundt denne saken. Ikke bare er det feilaktig fremstilling av fakta, det bidrar også til å undergrave markedet for de norskoppdrettede hestene og for norske oppdrettere. Å hause opp stemningen rundt denne saken på misvisende grunnlag vil dessverre ikke bidra til at lysten på å satse på norskoppdrettet øker, snarere tvert imot.