Viktig endring regler for influensavaksine og info karenstid etter kastrering

Skrevet av Skandinavisk Galopp,  10.12.2020
Artikkelbilde

De tre skandinaviske galopporganisasjonene har besluttet å følge EHSLCs anbefalinger hva gjelder revaksinering.

Dette er likelydende regler som ble innført for galopphester i øvrige europeiske land fra nyttår.

De nye vaksinasjonsbestemmelsene følger EHSLCs anbefalinger og gjelder fra 1. januar 2021.

For hester som starterklæres, trenes på Øvrevoll eller oppstalles på Øvrevoll både i permanente og i gjestestaller kreves vaksinasjon A og B som angitt under, og at vaksineprogrammet fullføres.

Vaksine A bør ikke gis før hesten er minst seks/6 måneder gammel. ​
Vaksine B 21-60 dager etter A.​
Vaksine C 120-180 dager etter B.​

Deretter kreves revaksinasjon (R) med høyst seks/6 måneders intervall.

Dersom fristen for revaksinering overskrides må hesten grunnvaksineres igjen med start vaksine A.​

Hest som frem til 31. desember 2020 er vaksinert iht det tidligere vaksineprogrammet må ikke grunnvaksineres igjen.

Dersom det har gått over seks måneder siden siste revaksinering anbefales revaksinasjon snarest mulig. Intervallet for revaksinering iht tidligere bestemmelser kan ikke overstrides.

Fra og med 1. mars 2021 må alle hester ha blitt revaksinert de siste seks måneder.

Karenstiden etter vaksinasjon økes fra 4 til 5 døgn fra og med 1. januar 2021. 

Vi minner samtidig om at dersom man skal starte utenfor Norden krever enkelte land også herpesvaksine.

Karenstid etter kastrasjon

Fra 1. januar 2021 innføres en obligatorisk restitusjonsperiode i form av en karenstid på minimum 30 dager etter kastrasjon. En hingst som blir kastrert fra og med 1. januar kan derfor ikke starte i løp før tidligst 30 dager etter inngrepet.

Veterinær skal føre dato for kastrasjon i passet (eget felt for fullblodshester i pass).

Med start fra 1. januar 2021 er det derfor ikke tillatt å starte de første 30 dagene etter en kastrering (en hingst som kastreres 15. desember 2020 kan altså ikke starte før 15. januar 2021).