Generalforsamling avholdt i Norsk Jockeyklub

22.06.2021
Artikkelbilde

Generalforsamling i Norsk Jockeyklub ble avholdt på Øvreovll torsdag 17. juni. Nytt styre ble valgt, og forsamlingen ble presentert årsregnskap og beretning.

Nytt styre i Norsk Jockeyklub:

Ole-Christian Hallerud – styreleder

Jannicke Eilertsen – styremedlem

Bjørn Jacbsen – styremedlem

Kolbjørn Selmer – styremedlem

Harald Dørum – styremedlem, ny

Maria Robertz – Norsk Forening for Fullblodsavl

Njål Hallre – Øvrevoll Hesteeierforening

Are Hyldmo – Øvrevoll Trenerforening

Helene Marwell-Hauge – Norsk Amatørrytterklubb

Varamedlemmer:

Nils Øyvind Dieseth

Nils Petter Gill

Jan Tønnessen, ny

Rolf Sæther går ut av styret etter å ha gjort en stor og viktig innsats for Norsk Jockeyklub i en årrekke. Han har den siste perioden vært meget sentral i det omfattende arbeidet som omhandler hestesportens viktige politiske utfordringer. Varamedlem Thea Hofossæter går over til å bli medlem av Den Høyere Voldgiftsrett.

To saker ble sentrale under unntaksåret 2020. Covid-19 som rammet landet fra mars måned, og viktige politiske utfordringer for sportens fremtid.

Vi er godt fornøyd med at alle løpsdager ble avviklet som planlagt uten stopp, dog med en rekke strenge restriksjoner og retningslinjer. Et godt samarbeid med kommuneoverlegen og lokale myndigheter bidro til en suksessiv forbedring av våre løpsdager i takt med samfunnsutviklingen. Det er brukt ressurser på en rekke koronatiltak for å tilfredsstille alle krav om smittevern. Øvrevoll har hatt en meget kostnadseffektiv drift på alle områder, og vi har et banemannskap som utfører mye vedlikehold på bygg og anlegg. Naturlig nok ble det en reduksjon i kommersielle inntekter med bakgrunn i Covid-19

Norsk Jockeylub mottok ekstra overføringer fra Norsk Rikstoto gjennom 2020, hovedsakelig grunnet fritak av statsavgiften. Dermed vedtok styret å øke premiene med 2 millioner kroner fra 1. juli for å styrke hverdagsgaloppen. Det er i tillegg utført vesentlige oppgraderinger av treningsfasilitetene til fellesskapets beste. Dette arbeidet ble støttet økonomisk med bidrag fra treningsavgiften. Vi har laget et stort utvidet travspor, ridesti langs oppløpet, nye paddocker, longepaddock med vegger, asfaltert hele stallveien og andre områder m.m.

Konsernet viser et positivt driftsresultat på kr 7.820.887 og et årsoverskudd på kr 7.209.170. Det er i tillegg avsatt 4,5 millioner kroner til premiefond som reduserer årsresultatet tilsvarende.

I etterkant av generalforsamlingen ble det av Styreleder Ole-Chr. Hallerud holdt en orientering om Øvrevolls innspill til kommuneplanens arealdel i Bærum.

 

Thomas Gjelsås

Adm. direktør