Gjør alt vi kan for å starte sesongen 10. mai

Skrevet av Thomas Gjelsås,  04.05.2021
Artikkelbilde

Som vi tidligere har meddelt er vi rammet av at Bærum Kommune sammen med flere andre kommuner i Viken er underlagt restriksjonene i Covid 19 forskriften § 5B (regionale tiltak) hvilket innebærer at det er forbudt å avholde arrangementer.

Vi rettet i går en direkte henvendelse til Helsedepartementet v/Helseminister Bent Høie og ba om at det ble innvilget ett unntak for galoppsporten. Brevet ble i dag besvart med følgende; Departementet ser heller ikke grunnlag for å foreta endring av arrangementsbestemmelsen for kapittel 5B-kommuner, jf. forskriften § 17b, slik at det innføres særskilt unntak fra arrangementsforbudet for galoppløp.

I slutten av denne uken skal det foretas en ny vurdering av hvilke kommuner som skal være underlagt de regionale tiltakene. Vi ser at smittesituasjonen i Bærum pt. synes å være under kontroll, vi har derfor fortsatt håp om at Bærum Kommune før mandag 10.05 kan bli nedjustert til tiltaksklasse 5C, eller bli helt tatt ut av de regionale tiltakene.

Vi har derfor besluttet å utsette starterklæring for løpsdagen mandag 10.05 til fredag 7. mai.

Det oppleves svært fortvilende og urettferdig å fortsatt måtte kjempe for å få starte årets sesong på Øvrevoll. Vi føler med alle våre trenere og ryttere som ikke får utført jobben sin, og tenker samtidig på hele miljøet i en sport som er satt på vent.

Det er viktig å understreke at vi fra Bærum Kommune opplever støtte for vår situasjon, men p.t. er det regjeringen som må gjøre endringer i de regionale tiltakene for at vi skal kunne avholde løp.

 

Thomas Gjelsås

Adm. direktør