Arbeid med et felles skandinavisk reglement i full gang

Skrevet av Svensk Galopp,  18.03.2021
Artikkelbilde
Foto: Elina Björklund/Svensk Galopp

Det er i mange år vært et ønske fra mange om et felles skandinavisk reglement, og endelig skal det bli en realitet!

Enkelte forskjeller vil det fortsatt være, men i løpet av noen år håper man at landene nærmer seg mer og mer. Dette er også et viktig steg på vei mot et felles sportssystem i Skandinavia. Helena Gärtner leder arbeidet og Svensk Galopp har snakket med henne om prosessen:

Arbetet med gemensamt skandinaviskt reglemente i full gång

17 mars 2021 11:50

Ett gemensamt regelverk för galoppsporten i Sverige, Norge och Danmark kan snart bli verklighet. Arbetet med ett gemensamt skandinaviskt reglemente är i full gång och det mesta är redan klart. Vi ställde några frågor till projektledare Helena Gärtner om hur reglementsarbetet fortskrider och vad det innebär.

Berätta om arbetet – hur länge har det pågått och vilka är involverade?

– De tre skandinaviska galopporganisationerna har länge pratat om att harmonisera sina regler och införa ett gemensamt reglemente. På den skandinaviska konferensen i höstas enades man om att starta projektet att ta fram ett gemensamt regelverk för alla länderna. Första mötet var den 4 december förra året och från och med januari har vi träffats digitalt varje fredag.

– Representanter är Dennis Madsen och Stefan Jönsson från Sverige, Peter Knutsen och Nicholas Cordrey från Danmark och Liv Kristiansen och Kristin Grundy från Norge.

Varför är det viktigt med ett skandinaviskt reglemente?

– Det är en trygghet för de aktiva att reglerna är lika. Vi kommer att arbeta vidare med gemensamma träffar och utbildningar för galoppdomstolarna och förhoppningsvis med en del andra funktionärer också för att få så likartade bedömningar som möjligt.

– Vår vision är ett gemensamt Sportsystem, vilket skulle spara mycket administrativt arbete. Idag registreras de skandinaviska hästarna och deras resultat i tre länders sportsystem, vi lägger upp licenserna i tre system och så vidare. Gemensamma regler underlättar såklart byggandet av ett gemensamt Sportsystem.

När kommer de nya reglementena att träda i kraft?

– Målet var från början 1 januari 2022. Nu ser vi att det gått så bra så vi arbetar för att släppa reglerna mycket tidigare, men vi har ännu inte bestämt när. Det kommer i alla fall att ske mycket tidigare än vi trodde när vi startade arbetet. Vi hoppas kunna komma tillbaka med datum inom kort.

Innebär det här att alla regler blir likadana i de tre länderna?

– Nej, inte alla. Vissa regler kommer fortfarande att vara olika i länderna, exempelvis kvallopp i Sverige och spöreglerna i Norge. I samband med att vi bestämt datum för när reglerna ska gälla kommer vi att göra en sammanställning av vad som skiljer. Det är faktiskt väldigt få regler som inte blir gemensamma.

Blir det några stora förändringar?

– I arbetet med det skandinaviska reglementet har vi utgått från det svenska reglementet, vilket innebär att alla svenska utövare kommer att känna igen sig ganska väl. Men det blir en del förändringar. Amatörtränare kommer att kunna träna max fem hästar som ägs av någon annan och åldersgränsen för ryttarlicens höjs. Vi kommer få ett Antidopningsreglemente och ett reglemente för utrustning, men Allmänna bestämmelser tas bort.

Vad händer med den svenska reglementskommittén?

– När det skandinaviska reglementet träder i kraft kommer den skandinaviska reglementskommittén att arbeta med regeländringar och förbättringar. Det betyder att då kommer den svenska reglementskommittén att läggas ner. Alla beslut som fattas där måste vara eniga. Två länder kan alltså inte köra över det tredje landet. Då får vi självklart acceptera vissa skillnader, men målet för alla är så få skillnader som möjligt. Stora sportsliga frågor, till exempel genomgripande förändringar av spöreglerna, kan dock inte enbart fattas av den skandinaviska kommittén. Här måste det finnas ett beslut från styrelse eller fullmäktige.

Hur går man tillväga om man har kommentarer eller åsikter?

– Jag tar gärna emot åsikter både via e-post helena.gartner@travsport.se och telefon 070-2547714

Faktaruta: Några av de största förändringarna i det skandinaviska reglementet

Allmänna bestämmelser försvinner

Innehållet i Allmänna bestämmelser har antingen arbetats in i reglementet eller utgått. Olika typer av premier och bidrag, hästägarpremier, uppfödarpremier och transportbidrag kommer att finnas på respektive lands hemsida.

Nytt Antidopningsreglemente

Tävlingsreglementets nuvarande Kap 10 som heter Dopning kommer att ersättas av ett eget Antidopningsreglemente. Här kommer att finnas en ny regel om att tävlingsarrangören inför vissa lopp kan besluta att deltagande hästar från en viss given tidpunkt ska uppstallas i ett särskilt övervakningsstall.

Utrustningsbestämmelser i eget reglemente

Alla utrustningsbestämmelser för häst och ryttare kommer att läggas i ett eget reglemente. En nyhet enligt internationellt mönster är att om en huva ska tas av vid startplatsen ska huvan vara röd. Det ska alltså vara enkelt för alla att se om huvan ska sitta på i loppet (annan färg än röd) eller tas av. Om hästen ska ha öronbollar eller bomull i öronen i loppet ska hästen också vara utrustad med huva. Dessutom är det förtydligat att pullnät endast får användas fram till start.

Vaccinationsbestämmelser i Smittskyddsreglementet

Smittskyddsreglementet kommer också att innehålla de nya vaccinationsbestämmelserna.

Spöanvändning i tvåårslopp och hinderlopp kan ändra resultatet

En annan viktig ändring är att om ryttaren använt spö eller tyglar för drivning i tvåårs- och hinderlopp och om galoppdomstolen bedömer att förseelsen har betydelse för löpningens resultat ska hästen diskvalificeras eller flyttas ner.

Höjd åldersgräns för lärlingar och amatörryttare

Lägsta åldern för lärlingslicens kommer i Sverige att höjas till 18 år och för alla tre länderna kommer lägsta åldern för amatörryttarlicens vara 16 år. När det gäller amatörryttares rätt att rida egen häst i proffslopp kommer kraven att vara minst 10 segrar och att ryttaren fyllt 18 år. Den övre åldersgränsen för ryttarlicenser kommer också att höjas till 68 år.

Samma viktlättnad i hinderlopp och slätlopp

Viktlättnaderna för amatörryttare har justerats, så att det inte finns kvar någon egen viktlättnad för hinderlopp. Alla ryttare rider med samma viktlättnad oavsett det är hinderlopp eller slätlopp.

Amatörtränare kan träna hästar som ägs av någon annan

Amatörtränare kommer fortsättningsvis att utöver att få träna ett obegränsat antal egna eller familjeägda hästar även att få träna maximalt fem hästar som delägs eller ägs av någon annan. För att träna andras hästar krävs också att amatörtränaren har F-skattsedel. Amatörtränare kan också träna tvååring efter att ha genomfört amatörtränarkursen.

Insatslopp byts ut mot storlopp

Ordet insatslopp kommer att tas bort och ersättas av storlopp.

Frågor besvaras av Helena Gärtner:
helena.gartner@travsport.se
070-254 77 14