Informasjon før sesongstart

Skrevet av Liv Kristiansen,  22.03.2021
Artikkelbilde

Informasjon før sesongstart

Vi ber alle lese intervjuet med Helena Gärtner i forbindelse med arbeid mot et felles skandinavisk reglement. Klikk HER.

Her finner du noen praktiske endringer i Norge for de aktive (kan bli oppdatert). Når reglementet blir publisert er det viktig at alle aktive setter seg inn i dette.

Reglementet vil være tilgjengelig på svensk (med noe oversetting til norsk av ord og uttrykk) og på engelsk.

Amatørryttere: Samme årlige kondisjons og styrkeøvelser som i Sverige, se egen informasjon HER.

Amatørryttere med 10 seire tillates å ri i løp på Øvrevoll med maksimum 50.000 kroner i førstepremie.

Rytterlisenser:

Aldersgrense 16 år. Øvre aldersgrense 68 år.

Legeerklæring hvert 5. år til fylt 50 år.

Lærlinger under 18 år får ikke ri løp i Sverige.

Amatørtrenere: Tillates å trene maksimalt fem/5 hester som ikke er eid/deleid av treneren selv/dennes familie. VIKTIG:

5.8.1 Den delen av virksomheten som omfatter trening av hester for andre skal drives i tråd med de bestemmelser som gjelder for næringsvirksomhet.

Amatørtrenere tillates å trene 2-årige hester. Det er viktig å presisere at dette er en prøveordning. Dersom hester som ikke er startklare blir meldt til løp vil hesten få startforbud. Vi anbefaler sterkt samarbeide med profesjonell trener slik at unghestene får trent med flere andre hester før de meldes i løp.

Diverse:

-       Hest skal bære det utstyr i paddock som skal være på i løpet. Dersom hest bruker hette kun på vei til start, skal denne være rød.

-        Ørepropper/bomull som skal sitte i hele løpet skal dekkes av hette i annen farge enn rød.

 -       Tillatelser som å gå først til start, sist til start, ønsker ved innlasting startboks o.l. skal meldes fra på starterklæringsdagen, og senest innen frist for strykninger.

Dette skal sendes i separat mail. Det vil være gebyr ved sen innmelding.

-       Rytter må alltid sitte opp på vei til start selv om hesten leies tidlig/sent. (samme regel som allerede eksisterer i Sverige og Danmark, "Efter uppsitting får ryttaren inte sitta av förrän hästen gått i mål, om det inte finns särskilda skäl.") 

-       Avtaler om trenerprosenter etter innmelding av trenerbytte avtales mellom eier og ny/tidligere trener.

-       Dersom rytter veier inn med 0,5 eller mer i undervekt vil hesten automatisk diskvalifiseres.

-       Dersom rytter veier ut/inn med overvekt kan minimumsvekten settes opp i de tre skandinaviske land.

-       Ryttere har plikt å melde fra om hendelser som kan ha hatt innvirkning på hestens resultat. F eks feil på utstyr (sal sklidd o.l.) hestens pust, håndtering baneunderlag osv.

-       Ryttere kan nedlegge protest.

-       Dersom en hest i flatløp er mer enn 20 sek bak vinneren, eller 30 sekunder bak vinneren i et hinderløp, vil hesten diskvalifiseres.

-       Ved utelukkelser i ordinære løp, vil en hest med fullstendig formrad (ikke halvrad) ha fortrinn over en med mangler.

-       Det vil være en felles mal for bøtelegging. I tilfeller der straffen økes ved gjentagelse, vil tilfeller i de to øvrige land telle med.

-       Vektdato blir den samme for alle løp på en løpsdag. Selv om det skrives ut nye løp.

-       En hest som har vunnet løp kan ikke starte i et maidenløp, selv om den var starterklært i maidenløpet før den vant.

  

Spørsmål til reglementet, ta kontakt med Liv Kristiansen eller

helena.gartner@travsport.se
0046 70-254 77 14