Nyhetsbrev: I full galopp mot årets viktigste måneder

25.05.2023
Artikkelbilde

Vi er på vei inn i høysesong for galoppsporten og det er viktige løp på agendaen hver uke fremover. Det gjelder for hele sporten, uansett om det er hverdags- eller storløp det handler om. Som alle er kjent med blir årets første gressløp på Øvrevoll lørdag 24. juni. I denne artikkelen får du en ny og kort oppdatering rundt status for galoppsporten.

Løpsdagen 17. mai ble en bra løpsdag, forutsetningene tatt i betraktning. Det var godt besøk, god omsetning og familietilbud for store og små. Årsaken til at løpene i år startet tidligere enn normalt var det skandinaviske samarbeidet hvor galoppen på onsdager står for lunsjarrangementet. Dermed vil tidspunktet justeres tilbake til normalen neste år, og vi er sikre på at ettermiddagen er et mer gunstig tidspunkt.

Sportslig har det vært god bredde i de aktive som har vunnet løp så langt i år og vi har hatt relativt godt besøk. Positivt er det i tillegg at flere større andelslag har kommet i vinnerpaddocken. Vi skulle gjerne hatt noen flere hester til start på enkelte løpsdager, men det løfter seg gradvis fremover. Vi hadde økt markedstrykk eksternt mot 17. mai, vi benytter markedsføring gjennom sosiale medier og vil trykke ekstra på mot viktige arrangementer.  Det var bred omtale i media lokalt og i bransjemedier til sesongstart, og nytt TV-team har laget mye innhold både til skjerm og digitalt. Det gjøres i tillegg fremstøt mot riksdekkende medier.

Oppgraderingen av hovedtribunen følger skjemaet og skal være klart til bruk under Damenes Aften med kunstutstilling torsdag 8. juni. Det er allerede solgt inn arrangementer i tribunen, og dette vil gi et godt fremtidig økonomisk bidrag. Lørdag 24. juni kommer vi til å lansere et spesialtilbud til alle medlemmer av Norsk Galopp i vår gjenåpnede storstue. Da håper vi mange av dere kommer til årets gresspremiére lørdag kveld med Oslo Cup, Guineas, Erik O. Steens Memorial og en rekke andre storløp. Ekstra morsomt er det at vi har større firmaarrangementer gjennom hele juni. Det er lagt ned et stort arbeid på dette området, og vi ser en klar stigning etter pandemien.

Mange har lest i fagpressen om arbeidet rundt den nye pengespilloven og muligheter ut ifra ny forskrift, det vil si utnyttelse av sportens rettigheter rundt start- og resultatlister, lyd og bilde/medierettigheter. Hvilke muligheter har vi til å sikre sporten økte inntekter, og hva kan vi i likhet med andre idretter gjøre for utnytte våre rettigheter best mulig? Det er igangsatt et arbeid sammen med travet og dette er en høyt prioritert oppgave.

Hva gjelder økonomi er det ingen tvil om at hestesporten fremdeles er inne i en krevende periode, og arbeidet fortsetter med å øke våre egne inntekter. Dette skal vi få til!  Norsk Galopp er svært opptatt av kostnadseffektiv drift, og samtidig gi mest mulig tilbake til formålet. Vår målsetting er igjen å kunne løfte premienivået til hesteeierne, og dette har høy prioritet så snart vi ser en positiv utvikling i de økonomiske overføringer til sporten.

 

Les mer om våre nøkkelpunkter i årsberetningen for 2022:

 

Norsk Galopp Årsberetning 2022

Norsk Galopp er galoppsportens sentralforbund i Norge hvis formål er å fremme norsk avl av den engelske fullblodshesten, herunder deltakelse i eller drift av tiltak som har direkte eller indirekte betydning for formålet. Øvrevoll Galopp AS er et 100 % eid datterselskap av Norsk Galopp som forestår driften på Øvrevoll Galoppbane, og eiendomsselskapet AS Øvrevoll Veddeløpsbane kontrolleres direkte eller indirekte med ca. 95 %. Videre er Norsk Galopp 50 % stifter av norsk hestesports spillselskap Norsk Rikstoto. Norsk Galopp har sitt kontor på Øvrevoll Galoppbane i Bærum. Norsk Galopp hadde ved utgangen av 2021 119 medlemmer, og det er på samme nivå som 2020. 

Etter to år preget av pandemi, var det godt å kunne komme tilbake til normalen og starte sesongen på vanlig vis. Arrangører har igjen kunnet ta imot publikum uten restriksjoner og vi har reetablert alle kommersielle aktiviteter. Derbydagen ble årets store høydepunkt med tusenvis av mennesker til stede og fantastisk sport.

På Norsk Jockeyklubs generalforsamling 21. juni ble det fattet vedtak om å endre navn til Norsk Galopp. Det har over tid pågått et større arbeid med modernisering av vår drift og forening. Vår målsetting er at alle som har et forhold til galoppsporten vil være medlem av Norsk Galopp.

Året har vært preget av arbeid med ny pengespillov og ny forskrift om fordeling av overskudd fra pengespill på hest. Den nye pengespilloven som trådte i kraft fra 01.01.23 har satt som vilkår at staten skal ha flertall i styret i det selskapet som gis konsesjon for pengespill på norske totalisatorløp. Staten har derved fratatt sporten vesentlig innflytelse på fremtidig drift av Norsk Rikstoto.

Ved nyttår overtok Norsk Galopp sammen med Det Norske Travselskap eierskapet til Rikstotoklinikken Bjerke ved fordeling 50/50.

Det var svært trist at vi i løpet av året mistet to av våre æresmedlemmer, Terje Finnbråten og Sigurd-Armand Hauge. Vi lyser fred over deres minne.

 

Sport  

Norsk galoppsport står sterkt i Skandinavia og våre utøvere har fortsatt sin dominans i de store løpene. Årets største stjerne ble Hard One To Please (Väsby Hest) som vant Svenskt Derby, og fulgte opp med seier i Norsk Derby. Deretter avsluttet han sesongen ved å slå eliten i G3-løpet Stockholm Cup. Sammen med trener Annike Bye Hansen stjal han alle overskrifter og ble kåret til årets hest. Bye Hansen hadde for øvrig et helt enormt år som trener, og gledet også norsk oppdrett med I Rest My Case som vant den nyopprettede Drømmemilen på Derbydagen.

Niels Petersen hadde en fantastisk Derbydag med fem seire inkludert Marit Sveaas Minneløp (G3), og han ble championtrener for tolvte året på rad. Carlos Lopez vant fire løp på Derbydagen og er nå alene med hele ni jockeychampionater.

Vi opplever god bredde i sporten både hos profesjonelle og amatører. Det er godt å se at det kommer frem nye talenter i sporten vår, og på ryttersiden har særlig Willa Synøve M. Schou markert seg de siste årene. Hun ble lærlingschampion igjen i 2022. Du kan lese fyldig omtale av galoppåret i årboken i årsrapporten.

378 hester kom til start på Øvrevoll i 2022 mot 367 i 2021. Antall starter var 1785 i 2022 mot 1678 i 2021. Det ble avholdt fire løpsdager mer i 2022.

 

Avl  

Norsk oppdrett har en positiv utvikling og vi opplever fortsatt gode resultater av et langsiktig arbeid. Det ble i 2022 registrert 43 fødte fullblods føll i Norge og det er registrert 58 bedekninger av norske fullblods hopper. Vi tror på fortsatt vekst for norsk oppdrett og opplever at det er høy kvalitet på arbeidet hos våre oppdrettere.

Årets auksjon ble gjennomført fysisk på Øvrevoll.

 

Totalisator omsetning  

År med strengere regulering av spill på hest har medført en synkende omsetning, som igjen fører til lavere overføringer til sporten. Norsk Rikstotos spillomsetning endte på i overkant av 3,2 milliarder. Makroøkonomiske forhold og usikkerhet i økonomien har bidratt til at man tror på nytt fall i omsetningen for 2023. Ny Forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest trådde i kraft 1. januar 2023 hvor 9,2 prosent av stiftelsens overskudd tilfaller Norsk Galopp. Det er svært viktig for hestesporten at Norsk Rikstoto evner å gi sporten de nødvendige overføringer til løpspremier og drift.

 

Økonomi  

Det var lagt opp til et nytt kostnadseffektivt år. Stadig større usikkerhet rundt overføringer fra Norsk Rikstoto har bidratt til forsiktighet. Det er utført nødvendig vedlikehold av staller og bygninger, samt andre nødvendige oppgraderinger på anlegget. Utover dette har 2022 vært preget av normal drift.

Styret vedtok å opprettholde premieøkningene fra 2021 gjennom årets sesong. Dette ble gjort i hovedsak for å styrke hverdagsgaloppen og bidra til økt hestepopulasjon. 

Norsk Galopps regnskaper viser et positivt driftsresultat på kr 8.183.250 og et årsoverskudd på kr 7.873.112. Konsernets resultat viser et årsunderskudd på kr 686.411. Totalkapitalen i Norsk Galopp er på kr 35.839.392 mot kr 27.492.356 for 2021. Tilsvarende for konsernet er totalkapital per 31.12.22 kr 131.502.741 mot kr 135.068.986 i 2021. Egenkapitalen i Norsk Galopp er positiv med kr 21.194.839 per 31.12.22. Konsernet har en positiv egenkapital per 31.12.22 på kr 98.529.139 mot kr 99.215.551 i 2021. Likviditetssituasjonen i Norsk Galopp og konsernet har vært tilfredsstillende i 2022. Organisasjon og personalforhold; Norsk Galopp har ingen ansatte, men betaler et lønnsbidrag til Øvrevoll Galopp AS for utførte administrative tjenester. Disse tjenestene utføres av ansatte i Øvrevoll Galopp AS.   

 

Styret i Norsk Galopp har i beretningsåret bestått av:  

 

Ole-Christian Hallerud - Styrets leder  

Harald Dørum - Styremedlem  

Jannicke Eilertsen - Styremedlem  

Bjørn Jacobsen - Styremedlem  

Kolbjørn Opsahl Selmer - Styremedlem  

Maria Robertz - Norsk Forening for Fullblodsavl  

Njål Hallre - Øvrevoll Hesteeierforening  

Tom Lühnenschloss - Øvrevoll Trenerforening  

Helene Marwell-Hauge - Norsk Amatørrytterklubb  

Nils Petter Gill - Varamedlem  

Nils Øyvind Dieseth - Varamedlem  

Siri Norset Christiansen - Varamedlem  

 

Styrets arbeid i 2022 

Styret har i samarbeid med administrasjonen sørget for best mulig rammebetingelser for sporten og mest mulig penger til formålet. Premieløftene fra 2021 ble opprettholdt i 2022 for å styrke hverdagsgaloppen. Det er utført større vedlikeholdsarbeid på stallsiden.

Styret har fokus på fremtiden og de omstillinger man står overfor som følge av ny pengespillov og forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest. Norsk Galopp er nødt til å øke sine egne inntektskilder vesentlig. Dette må gjøres gjennom kommersielle inntekter, og gjennom bruk og utvikling av anlegget.

På Norsk Jockeyklubs generalforsamling 21. juni ble det vedtatt å endre navn til Norsk Galopp. Det har over tid pågått et større arbeid med modernisering og vår målsetting er at alle som har et forhold til galoppsporten vil være medlem. Dette er en viktig del av sportens utvikling, og styret har fokus på tiltak som kan bidra til et økt antall hesteeiere og en god totalopplevelse for alle.

 

Utfordringer  

Forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest gjennom følgende fordelingsnøkkel

 • Det Norske Travselskap – 82 % • Norsk Galopp – 9,2 % • Norsk Hestesenter – 5,8 %

• Ikke-fortjenestebaserte organisasjoner som arbeider for å fremme norsk hesteavl, hestehold og hestesport – 3 %

Ovennevnte betyr at trav- og galoppsportens organisasjoner vil motta en mindre del av verdiskapningen til Norsk Rikstoto enn tidligere. Dette kombinert med en synkende omsetningskurve og dertil overskudd, gjør den framtidige finansieringen utfordrende. Samtidig har trav- og galoppsporten overtatt oppgaver og kostnader knyttet til i hovedsak IT og hestevelferd på i størrelsesorden 25–30 mill. kr. Ved at vi overtar oppgaver fra Norsk Rikstoto, skal dette presumtivt gi spillselskapet et større overskudd.

I tillegg sendte Mattilsynet ut forslag til endring av forskrift om gebyr i matforvaltningen den 7. februar 2023. Her foreslås det at Norsk Galopp skal betale gebyr for Mattilsynets stevneveterinærer.

Hestesporten har overtatt ansvaret for regnkapstjenester, og prosjektet fortsetter med å utvikle et nytt felles skandinavisk sportssystem. Dette er en viktig del av vårt langsiktige arbeid med digitalisering og modernisering av sporten.

Behovet for eksterne inntekter i galoppsporten vil være økende. Utviklingen i konsumprisindeksen med prisøkninger på en rekke varer og tjenester berører også galoppsporten, og vil fortsatt være utfordrende for alle deler innen hestesporten, inkludert spillselskapet Norsk Rikstoto.

Den viktigste utfordringen for Norsk Galopp er å rekruttere nye hesteeiere. Dette gjøres i vesentlig grad ved å legge til rette for å kunne skape gode opplevelser, og gjennom et fornuftig premienivå.

Rekruttering i alle ledd er viktig og arbeidet NoARK utfører er av stor verdi for våre yngre og kommende utøvere. Ponnigaloppen er et lavterskeltilbud og en stor bidragsyter til sportens omdømme.

 

Thomas Gjelsås

Adm. direktør