Norsk Galopp viderefører importstøtte

Skrevet av Liv Kristiansen,  25.04.2023
Artikkelbilde

Norsk Galopp ønsker å stimulere til innkjøp av nye hester og øke antall startende i løp på Øvrevoll.

Norsk Galopp vil gi et tilskudd på 30.000 kroner ved import av 2-årige og eldre hester fra land utenfor Skandinavia. Denne importstøtten ble innført i 2021 og gjelder for hester som importeres 2023.

Utbetales den som innregistrer hesten hos Norsk Galopp.

Følgende vilkår må oppfylles:

Hesten skal importeres til Norge og være i norsk trening. Hesten må i løpet av 12 måneder starte i minimum tre løp* på Øvrevoll Galoppbane.

 

Beløpet utbetales én gang pr hest.

Berettiget person må selv fremsette krav til Norsk Galopp når vilkår er oppfylt, senest 18 måneder etter hesten ble importert til Norge.

Det er eier av hesten når den bli importert til Norge som kan søke om tilskudd. Dette gjelder også dersom hesten selges.

*ikke medberegnet storløp, løp oppført i proposisjonsheftet for storløp.