Storløp i Norge

Storløpsanmeldelser i Norge:

Etteranmeldelse i hovedløp der intet annet er bestemt i proposisjonen, aksepteres til og med dagen før siste termin forfaller.

Etteranmeldelsesgebyr: 250 % av forfalte terminer.

I tillegg betales gjenstående terminer.

 

 

Breeders Prize 2020 (født 2017).pdf
Breeders Prize 2021 (født 2018).pdf
Norsk Derby 2020.pdf
Hovedløp Norge 2019.pdf
Generelle bestemmelser 2019.pdf
Rådgivende konverteringstabell formtall.pdf