Storløp i Norge

Storløpsanmeldelser i Norge:

Etteranmeldelse i hovedløp der intet annet er bestemt i proposisjonen, aksepteres til og med dagen før siste termin forfaller.

Etteranmeldelsesgebyr: 250 % av forfalte terminer.

I tillegg betales gjenstående terminer.

 

 

Norsk Rikstoto Grand Prix.pdf
Norsk Rikstotos Oppdrettsløp.pdf
Breeders Prize 2020 (født 2017).pdf
Norsk Derby 2020.pdf
Hovedløp Norge 2019.pdf
Breeders Prize 2021 (født 2018).pdf
Generelle bestemmelser 2019.pdf
Rådgivende konverteringstabell formtall.pdf