Storløp i Norge

Storløpsanmeldelser i Norge:

Etteranmeldelse i hovedløp der intet annet er bestemt i proposisjonen, aksepteres til og med dagen før siste termin forfaller.

Etteranmeldelsesgebyr: 250 % av forfalte terminer.

I tillegg betales gjenstående terminer.

 

 

Breeders Prize 2020 (født 2017).pdf
Breeders Prize 2019 (født 2016).pdf
Norsk Derby 2019.pdf
Terminer storløp Skandinavia 2018.pdf
Hovedlop Skandinavia 2018.pdf
Terminer hovedlop Ovrevoll 2018.pdf
Hovedlop Norge 2018.pdf
Generelle bestemmelser 2018.pdf
Rådgivende konverteringstabell formtall.pdf