Resultat av bedekning, fødselsbevis

Resultat av bedekning_Follrapport 2018.pdf