Søknad om bedekningstilskudd

 

 

Søknad om bedekningstilskudd  

Søknadsfristen er 15. oktober i bedekningsåret Denne fristen er endelig og søknader som innkommer senere vil ikke bli innvilget.

 

Det utbetales et bedekningstilskudd på kr 10 000 til eier av norskregistrert fullblodshoppe.

 

Det er registrert eier pr. 1.oktober i bedekningsåret som er berettiget til tilskuddet. Hoppen skal være registrert i Norge på bedekningstidspunktet og fremdeles være drektig og norskregistrert pr. 1. oktober.

 

Hoppen skal være bedekket med fullblodshingst godkjent for avl.

Drektigheten skal være minst 90 dager og bekreftet av veterinær etter 1. oktober.

Før utbetaling kan finne sted, skal bedekningen være registrert i Norsk Jockeyklub. Hopper bedekket utenfor Skandinavia må legge ved springseddel. Hopper som har vært i utlandet til bedekning må levere kopi av innførselsdeklarasjon (tolldeklarasjon del 8).

 

 

 

 

Søknadsskjema, klikk på linken nedenfor:

Soknad om bedekningstilskudd 2019.pdf