Helsekort for hest

Ny forskrift om doping av hest trådte i kraft 1. januar 2008. I henhold til denne forskrift er det hestesportsorganisasjonene som har og håndhever dopingreglementet.

 

Styret i Norsk Jockeyklub har godkjent nytt dopingreglement gjeldende fra 1. januar.  

 

Vi vedlegger det det nye reglementet og minner om at disse bestemmelsene også vil bli tatt inn vårt reglement.

 

I henhold til det nye dopingreglementet skal eier/trener sørge for at veterinær/behandler av hesten får informasjon om når hesten er tenkt startet, at helsekort føres og at hesten helsekort og pass tilgjengelig ved dopingkontroll. 

 

Når det gjelder helsekort, vil det bli obligatorisk fra og med 1. mai 2008. Kortene vil bli distribuert til trener og vi anbefaler at de oppbevares samlet i en mappe.

 

Ang skjema fritak for veterinærerklæring - til bruk for hester som skal starte i løp i utlandet: Dette fritaket gjelder kun for opphold på <5 dager i utlandet - er hesten ute lenger skal den ha distriktsveterinær før avreise.

 

 

Helsekort for hest.pdf
FritakVeterinaerNorsktrente.pdf