Lisenser

* Her kan du laste ned lisenssøknader til Norsk Jockeyklub.

* Rytterlisenser behandles ikke uten legeerklæring (se under).

* Fornyelser av lisenser behandles fortløpende, men søker må beregne minimum tre dagers behandlingstid. For nye søkere må lenger tid beregnes.

Vektlettelse for amatørryttere amatørløp:

4 kg lettelse fra 0 til 2 seire

2 kg lettelse fra 3 til 9 seire

Ingen vektlettelse fra og med 10 seire

 

Vektlettelse for amatørryttere i profesjonelle løp:

4 kg lettelse fra 0 til 9 seire (gjelder kun hinderløp)

2 kg lettelse fra 10 til 29 seire

Ingen vektlettelse fra og med 30 seire

I løp for profesjonelle ryttere vil amatørryttere aldri ha mer enn to kilo lettelse, da grensen for å ri profesjonelle løp er 10 seire (gjelder ikke hinderløp).

 

Vektlettelse for lærlinger: 

4 kg lettelse fra 0 til 9 seire

3 kg lettelse fra 10 til 29 seire

2 kg lettelse fra 30 til 69 seire

Ingen vektlettelse fra og med 70 seire eller avsluttet lærlingtid.

 

Legeerklæring ikke eldre enn en/1 måned, legges ved søknad om rytterlisenser

* Skriv ut både egenerklæring og legeattest (se under). 

* Egenerklæringen fylles i og leveres fastlege/lege.

* Legeattesten fylles ut av fastlege/lege og leveres med lisenssøknad til Norsk Jockeyklub.

 

Nytt 2018: Det er nå mulig å benytte seg av stevnelegen på løpsdager Øvrevoll. Send mail til ole.reigstad@gmail.com med følgende informasjon:

Navn, fødselsdato, telefonnummer og hvilken løpsdag du trenger time til.

Rytter må ta med ferdig utfylt egenerklæringsskjema (skriv ut skjema under), gyldig legitimasjon (pass eller europeisk førerkort) og 900 kroner eller vippsemulighet.

 For informasjon om kurs og lisenser kontakt Liv Kristiansen – liv.kristiansen@rikstoto.no

Egenerklæring Jockey Øvrevoll Norsk Engelsk.pdf
Legeattest Norsk.pdf
Medical Certificate English.pdf
Retningslinjer for legeerklaering.pdf
Jockeylisens.pdf
Kontrakt for jockeylærling.pdf
Laerlinglisens.pdf
Amatørrytter.pdf
Profesjonell trener.pdf
Proff trener-fornyelse.pdf
Proff trener-fornyelse.doc
Amatørtrener_2020.pdf
Amatortrener-fornyelse.pdf
Arbeidsrytter_exercise rider.pdf
DLV stedfortreder på løpsdag_trener.pdf
Sverige foretradare.pdf
Lisensbestemmelser jockey med lisens fra land utenfor EU - EØS.pdf
Solicitud de trabajo de Jókcey.pdf