Lisenser

* Her kan du laste ned lisenssøknader til Norsk Jockeyklub.

* Rytterlisenser behandles ikke uten egen evnt legeerklæring (se under).

* Fornyelser av lisenser behandles fortløpende, men søker må beregne minimum tre dagers behandlingstid. For nye søkere må lenger tid beregnes.

Vektlettelse for amatørryttere amatørløp:

4 kg lettelse fra 0 til 2 seire

2 kg lettelse fra 3 til 9 seire

Ingen vektlettelse fra og med 10 seire

 

Vektlettelse for amatørryttere i profesjonelle løp:

4 kg lettelse fra 0 til 9 seire (gjelder kun hinderløp)

2 kg lettelse fra 10 til 29 seire

Ingen vektlettelse fra og med 30 seire

I løp for profesjonelle ryttere vil amatørryttere aldri ha mer enn to kilo lettelse, da grensen for å ri profesjonelle løp er 10 seire (gjelder ikke hinderløp).

 

Vektlettelse for lærlinger: 

4 kg lettelse fra 0 til 9 seire

3 kg lettelse fra 10 til 29 seire

2 kg lettelse fra 30 til 69 seire

Ingen vektlettelse fra og med 70 seire eller avsluttet lærlingtid.

Informasjon ved overgang lærling til rytter

Legeerklæring ikke eldre enn en/1 måned, legges ved søknad om nye rytterlisenser

* Skriv ut både egenerklæring og legeattest (se under). 

* Egenerklæringen fylles i og leveres fastlege/lege.

* Legeattesten fylles ut av fastlege/lege og leveres med lisenssøknad til Norsk Jockeyklub.

 Nytt 2021: Legeerklæring er gyldig i 5/fem år. Øvrevoll Galopp vil ved skader eller andre forhold som

kan ha innvirkining på rideevne, be om legeerklæring.

 

 For informasjon om kurs og lisenser kontakt Liv Kristiansen – liv.kristiansen@rikstoto.no

Egenerklæring Jockey Øvrevoll Norsk Engelsk_2021.pdf
Legeattest Norsk.pdf
Medical Certificate English.pdf
Retningslinjer for legeerklaering.pdf
Jockeylisens.pdf
Kontrakt for jockeylærling 2021.pdf
Laerlinglisens.pdf
Amatørrytter fra 2021.pdf
Profesjonell trener.pdf
Proff trener-fornyelse.pdf
Proff trener-fornyelse.doc
Amatørtrener_juni_2020.pdf
Amatortrener-fornyelse.pdf
Arbeidsrytter_exercise rider.pdf
DLV stedfortreder på løpsdag_trener.pdf
Sverige foretradare.pdf
Lisensbestemmelser jockey med lisens fra land utenfor EU - EØS.pdf
Solicitud de trabajo de Jókcey.pdf