DIVERSE AVGIFTER/PRISLISTE

Priser gjeldende 2019

REGISTRERING

Registrering av norskfødt føll innen 31.12 i fødselsåret 0,-

NB! Eier blir imidlertid belastet for

Registreringsmateriell 300,-

DNA-typing 565,-

Pass 400,-

Registrering av norskfødt

hest senere enn 31.12. i fødselsåret 2000,-

Eksportsertifikat 500,-

NB!

Innregistrering av norsk-oppdrettet hest som er fire år eller eldre vil ikke bli akseptert.

------

PASS

Utstedelse av hestepass 400,-

Duplikat hestepass 600,-

Registrering av importert hest 1.000,-

Registrering gjeninnførsel av tidligere importert og registrert hest 400,-

NB!

Hest må være innregistrert senest 7 dager før den starterklæres til løp.

Handelsoverdragelse 300,-

Sertifikatduplikat 400,-

--------

Avgifter navn / navnendring

Navn /endre navn  kr 600,-

 

NB! Navn må være godkjent senest 7 dager før hest starterklæres til løp.

-----------

FARGER

Registrering av draktfarger 500,-

Fornyelse av farger pr år 100,-

Overdragelse av farger til annen eier 500,-

Leie av farger av annen eier - pr. år 500,-

PSEVDONYM / EIERSKAP

Registrering av psevdonym / eierskap 300,-

------------

LISENSGEBYRER

Profesjonell trener 1700,-

Amatørtrener 1000,-

Jockey 1500,-

Lærling 700,-

Amatørrytter 300,-

 HESTEIERGEBYR PR. ÅR – 500,-

----------

Ankegebyr:

4000 kr for eiere, trenere, jockeys. 2000 kr for amatørryttere og lærlinger.