Newsletter EFTBA 10

Artikkel om bruk av etologi (kunnskap om hestens adferd) i treningen

eftbanewsltr_10_2013.pdf