Amatørtrenerkurs 2020

Skrevet av Liv Kristiansen,  10.01.2020
Artikkelbilde

Oppdatert 16.03.2020: Kursett er utsatt, ny dato vil bli offentliggjort

 

Norsk Jockeyklub arrangerer amatørtrenerkurs i mars.

Kurset vil gå over to dager, xx. mars på Øvrevoll Galoppbane.

Pris pr kursdeltaker er 2800 kroner som også innbefatter lunsj begge dager.

De som skal søke om amatørtrenerlisens må gjennomføre kurset, bestå skriftlig prøve og prøve i sadling av løpshest.

Det vil være en fordel for kursdeltakere som mener å søke lisens, å kunne sale til løp i forkant av løpet, selv om det vil bli vist før prøven.

Ifølge lisensbestemmelsene kreves det også tilstrekkelig erfaring med hesteskjøtsel og treningsridning for å få innvilget amatørtrenerlisens. Ved første gangs søknad om lisens fremlegges referanser fra «tilstrekkelig sakkyndig person».

Tildeling av lisens blir avgjort av Norsk Jockeyklub.

Kurset er også åpent for andre interesserte og disse behøver ikke ta noen av prøvene.

Oversikt foredragsholdere vil følge.

Se også www.ovrevoll.no – reglement / lisensbestemmelser.

Meld din interesse til liv.kristiansen@rikstoto.no innen 9. mars.