Program for lisensprøver - amatørryttere og lærlinger 2020

Skrevet av Norsk Jockeyklub i samarbeid med NoARK 11.03.2020
Artikkelbilde

Amatørrytterprøvene 18.-19. april er utsatt - ny dato vil følge

Obligatorisk lisensprøve for nye amatørryttere og lærlinger avholdes lørdag xx med obligatorisk ridekurs søndag x 2020.

Søknadsskjemaer for lisens og obligatorisk egenerklæring og legeattest finner du her:

http://www.ovrevoll.no/Skjema/Lisenser/

Lisenssøknad, egenerklæring og legeerklæring skal leveres

til Sekretariatet ved påmelding til amatørlisensprøvene, senest tirsdag xx.

 

-           Ryttere med amatørrytterlisens i 2018 og 2019 skal gjennomføre kondisjonstesten.

-           Nye ryttere samt ryttere som red 6 eller færre løp i 2019, må i tillegg gjennomføre en styrketest.

-           Amatørryttere som ikke har ridd løp de siste 2 årene må gjennomføre både kondisjons og styrketest.

-           Ryttere som har gjennomført 15 eller færre løp i karrieren, og som ikke har hatt lisens de to siste årene, må gjennomføre ridekurs og ri opp på nytt.

 

Påmelding og spørsmål rettes til susanne.kolling@rikstoto.no

Påmeldingsfrist tirsdag 14. april 2020.

 

NB!

For førstegangslisensierte ryttere er det obligatorisk med deltakelse på ett kurs på "Woody" i regi av NoARK før testridningen i forbindelse med amatørrytterlisensprøven. NoARK arrangerer kurs (se www.noark.info for påmelding) i forkant av amatørrytterlisensprøven.

 

Ryttere som tidligere har hatt lisens i utlandet må dokumentere alle ritt og resultater.

Lisenssøknad, egenerklæring og legeerklæring skal leveres til Sekretariatet ved påmelding til amatørlisensprøvene.
Profesjonell trener som signerer på lisenssøknad skal anse rytter som kvalifisert til å ri løp på oppridningsdagen.

 

 

Lørdag 18. april:

Kl. 12.00 – 13.00

Norsk Jockeyklubs Reglement – Sted: Sekretariatet på Øvrevoll.

Gjennomgang av de viktigste bestemmelser i løpsreglementet ved Kristin Grundy fra Den Lavere Voldgiftsrett.

Det blir en skriftlig prøve umiddelbart etter gjennomgåelsen.

 

Kl 13.00 – 14.00

Test på ”Woody” – Oppmøte ved hovedtribunen.

Testridning på ”Woody” med bedømmelse av jockey. Rytterne må ha god balanse, kunne ri med dobbelt tøyletak, bytte tøyletak og pushe/ri finish.

 

Kl 14.00 – 15.00

Gjennomgang av løpsutstyr – Sted: Vektrommet på Øvrevoll

Jockey gjennomgår hvordan man forholder seg i vektrommet før og etter løpet, samt riktig sammensetning og pakking av løpssal. Deltagerne behøver ikke ta med eget utstyr.

 

kl 15.30

Kondisjonstest Bislett/Nadderud Stadion, avhengig av baneforhold. 

Krav:

Løpe 3000 m på maks 15 minutter for jenter, maks 14 minutter for gutter.

 

De som ikke er i stand til å løpe, må ha legeattest. Disse skal sykle 10 km på maks 21 minutter for jenter, maks 20 minutter for gutter. Denne type sykler varierer mye.

Vennligst sjekk med Thea Hofossæter, thea@noark.info, om hva slags sykkelmodell som benyttes.

NB!

Dersom man ikke består kondisjonskravet denne dagen, må det normalt gå to uker før det igjen er mulig å ta kondisjonstesten. Hvis det allerede er satt opp en ny prøvedag kan man forsøke igjen denne dagen.

 

Styrketest – Sted: Bislett/Nadderud Stadion

Gjelder: Nye ryttere eller ryttere som red 6 løp eller færre i 2018 må gjennomføre denne testen.

Krav:

Statisk knebøy

Utøver skal senke rumpa og bøye i knærne til disse har tilnærmet 90 graders vinkel, samtidig som at ryggen støttes inntil en vegg eller liknende. Posisjonen skal ikke opprettholdes ved at utøver har støtte under rumpa eller tar støtte i fast instans med armene. Posisjonen skal opprettholdes i minimum 2 minutter for å få godkjent.

Planke

Utøver plasserer kroppen i posisjon for pushup, men med albuene i gulvet. Kroppen skal være strak, og knærne skal ikke berøre gulvet. Posisjonen skal holdes i minimum 2 minutter for å få godkjent.

--------------

 

Søndag 19. april:

Kl. 13.00

Obligatorisk ridekurs for alle ryttere som skal ta amatørrytterlisens for første gang. Rytter må stille med egen hest på kurset, og hesten må kunne gå et hurtigarbeid.

Ridekurset skal sikre at du er godt vant med å ri både canterarbeid og jobbridning på Øvrevoll i selskap med andre, slik at du har god nok erfaring til å kunne ta en amatørrytterlisens.

 

Torsdag 30. april:

Oppridning

Tid: Vil bli oppgitt senere.

Oppridning for alle ryttere som ikke red løp i 2018 og 2019, og som i sin karriere ikke har ridd 15 løp.

 

Viktig informasjon angående oppridning!

Oppridningen foregår over 1600 m i felt med minst 2 deltagere.

 

  • Før gjennomføring av lisensprøver må søkeren legge frem legeattest som ikke er eldre enn en måned, egenerlæring jockey Øvrevoll, samt søknadsskjema amatørrytterlisens undertegnet av profesjonell trener.
  • Påmelding av kvalifisert rytter må være innsendt på mail til Liv på Sekretariatet innen kl 09.30 fredag 24. april - liv.kristiansen@rikstoto.no
  • Opplysning om hvilke hester som skal benyttes må sendes inn tirsdag 28. april kl 14.00

 

Hestene må stå i trening hos lisensiert trener og må ha startet i totalisatorløp/være godkjent. Rytteren må selv skaffe hest til oppridning. NoARK og Norsk Jockeyklubb kan ikke bistå med dette.

Hestene skal være klare i visningspaddocken senest 15 minutter før start på aktuell løpsdag.

Rytter skal ri med løpsutstyr dvs. støvler, bukse og påbudt sikkerhetsutstyr. De skal ri med medium størrelse på løpssalen.

Oppridningen blir gjennomgått med profesjonell rytter og Den Lavere Voldgiftsrett for godkjennelse.

Kravet er å springe av korrekt i startboksene, ri rett frem uten å sjenere konkurrent, forsvarlig og korrekt ridning i sving, og akseptabel finishridning.

Generelt forsvarlig ridning, riktig sits, tempo og godt sporvalg vil bli vurdert.

Oppridning skjer i forbindelse med de øvrige fastsatte prøver for lisens. Hvis uforutsette hindringer oppstår som f.eks. avlysing av løp, påmeldt hest blir halt eller lignende kan flere oppridninger fastsettes etter nærmere avtale med Sportsavdelingen.

-----------------------------------

Påmelding og spørsmål rettes til susanne.kolling@rikstoto.no

Påmeldingsfrist tirsdag 14. april 2020.

 

 

Eventuelle spørsmål rettes til Susanne Kolling på 22 95 62 17.


Med forbehold om enkelte endringer og tider