Karlsson, Shane

Shane Karlsson

Lisens nr.: 30018934
Antall seire: 226
Antall starter: 1 963
Totalt inntjent: kr 24 730 454
Tlf.nr.: 735399388(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)