Vaksinasjonsbestemmelser

05.10.2009

14.  Vaksinasjonsbestemmelser

Samtlige hester som skal starte, trene eller være oppstallet på Øvrevoll skal være vaksinert mot hesteinfluensa

(Equine Influenza) som følger:

1.           Basisvaksinasjon bestående av to injeksjoner med minimum 21,

              maksimum 92 dagers intervall.

2.          En injeksjon minimum 150, maksimum 215 dager etter basisvaksinasjon

3.          Revaksinering hver 12. måned.

 

For start i løp, oppstalling på bane og trening kreves at hesten er

basisvaksinert med to injeksjoner iht punkt 1.

Hest som ikke kan fremvise gyldig vaksinasjon skal

bortvises fra området og er ikke startberettiget.

Vaksinasjon kreves for hest som er eldre enn seks måneder.