Manzo, Fernando Manzo

Fernando Manzo

Lisens nr.: 30066982
Antall seire: 0
Antall starter: 11
Totalt inntjent: kr 43 048
Tlf.nr.: 95271344(M)
Lisens: Amatørrytter