Arnesen, Knut O

Knut O Arnesen

Lisens nr.: 1001067
Antall seire: 308
Antall starter: 3 103
Totalt inntjent: kr 12 941 205
Tlf.nr.: 90103584(M)
Epost: knutoarn@online.no
Lisens: Profftrener
Treningssted: Enebakk