Profesjonelle trenere

Antall seire og starter gjelder fra 1984


Arnesen, Knut O

Knut O Arnesen

Lisens nr.: 1001067
Antall seire: 295
Antall starter: 2 942
Totalt inntjent: kr 11 671 641
Tlf.nr.: 90103584(M)
Epost: knutoarn@online.no
Lisens: Profftrener
Treningssted: Enebakk
Bjørdal, Jan

Jan Bjørdal

Lisens nr.: 1001520
Antall seire: 74
Antall starter: 807
Totalt inntjent: kr 8 494 526
Tlf.nr.: 41472237(M)
Epost: normbj@online.no
Lisens: Profftrener (ikke lærling)
Treningssted: Øvrevoll
Durant, Yvonne

Yvonne Durant

Lisens nr.: 1003244
Antall seire: 114
Antall starter: 888
Totalt inntjent: kr 11 630 034
Tlf.nr.: 45289798(M)
Epost: littlebabafarm@gmail.com
Lisens: Profftrener
Treningssted: Skoger
Erichsen, Cathrine

Cathrine Erichsen

Lisens nr.: 1003301
Antall seire: 377
Antall starter: 2 950
Totalt inntjent: kr 39 299 624
Tlf.nr.: 90614833(M)
Epost: cathrine.erichsen@gmail.com
Lisens: Profftrener
Treningssted: Øvrevoll
Freire, Raphael

Raphael Freire

Lisens nr.: 30048444
Antall seire: 0
Antall starter: 0
Totalt inntjent: kr 0
Tlf.nr.: 96864957(M)
Epost: rfreire.jockey@gmail.com
Lisens: Profftrener (ikke lærling)
Treningssted: Lønnås
Hansen, Annike Bye

Annike Bye Hansen

Lisens nr.: 1001301
Antall seire: 188
Antall starter: 1 530
Totalt inntjent: kr 16 325 061
Tlf.nr.: 41405784(M)
Epost: annikebyehansen@hotmail.no
Lisens: Profftrener
Treningssted: Øvrevoll
Holden, Siv Hanne

Siv Hanne Holden

Lisens nr.: 1015229
Antall seire: 18
Antall starter: 159
Totalt inntjent: kr 803 432
Tlf.nr.: 92441686(M)
Epost: courtesy16@yahoo.no
Lisens: Profftrener (ikke lærling)
Treningssted: Lena/Øvrevoll
Holm, Steinar

Steinar Holm

Lisens nr.: 1013964
Antall seire: 13
Antall starter: 127
Totalt inntjent: kr 766 433
Tlf.nr.: 92224367(M)
Epost: tohagelu@online.no
Lisens: Profftrener (ikke lærling)
Treningssted: Blaker
Hyldmo, Are

Are Hyldmo

Lisens nr.: 1001013
Antall seire: 727
Antall starter: 5 405
Totalt inntjent: kr 48 713 675
Tlf.nr.: 98416712(M)
Epost: arehyldmo@hotmail.com
Lisens: Profftrener
Treningssted: Øvrevoll
Jørgensen, Hanne C

Hanne C Jørgensen

Ugyldig lisensnummer:1014102
Langvad, Tollef

Tollef Langvad

Lisens nr.: 1001215
Antall seire: 65
Antall starter: 756
Totalt inntjent: kr 2 784 566
Tlf.nr.: 90013303(M)
Epost: t_langvad@hotmail.com
Lisens: Profftrener (ikke lærling)
Treningssted: Øvrevoll
Neuroth, Wido

Wido Neuroth

Lisens nr.: 1011005
Antall seire: 985
Antall starter: 5 409
Totalt inntjent: kr 124 374 795
Tlf.nr.: 92020319(M) / 67145959(S)
Epost: wido@neuroth.no
Lisens: Profftrener
Treningssted: Øvrevoll
Nordbye, Pål Jørgen

Pål Jørgen Nordbye

Lisens nr.: 1001009
Antall seire: 197
Antall starter: 2 536
Totalt inntjent: kr 7 885 712
Tlf.nr.: 92220051(M)
Epost: paa-jn@online.no
Lisens: Profftrener (ikke lærling)
Treningssted: Askim
Petersen, Niels

Niels Petersen

Lisens nr.: 1018348
Antall seire: 570
Antall starter: 3 730
Totalt inntjent: kr 97 731 368
Tlf.nr.: 67141760(S) / 98854145(M) / 67141759(F)
Epost: niels@npracing.no
Lisens: Profftrener
Treningssted: Øvrevoll
Smith, David

David Smith

Lisens nr.: 1001048
Antall seire: 102
Antall starter: 1 278
Totalt inntjent: kr 3 821 719
Tlf.nr.: 93612639(M)
Epost: kris-sm@online.no
Lisens: Profftrener (ikke lærling)
Treningssted: Kana i Hurum
Smith, Tina

Tina Smith

Lisens nr.: 1014861
Antall seire: 12
Antall starter: 70
Totalt inntjent: kr 742 106
Tlf.nr.: 99862836(M)
Epost: tina.smith_77@hotmail.com
Lisens: Profftrener
Treningssted: Øvrevoll
Soma, Hallvard

Hallvard Soma

Lisens nr.: 1001018
Antall seire: 388
Antall starter: 4 119
Totalt inntjent: kr 19 936 022
Tlf.nr.: 92227318(M)
Epost: hasoma@online.no
Lisens: Profftrener
Treningssted: Øvrevoll
Swartling, Kjell Erik

Kjell Erik Swartling

Lisens nr.: 1001014
Antall seire: 93
Antall starter: 1 115
Totalt inntjent: kr 4 170 345
Tlf.nr.: 92098704(M)
Epost: keswartling@nordisk.no
Lisens: Profftrener (ikke lærling)
Treningssted: Øvrevoll
Tandberg, Sigmund

Sigmund Tandberg

Ugyldig lisensnummer:1001257
Torgersen, Wera

Wera Torgersen

Lisens nr.: 1001091
Antall seire: 109
Antall starter: 1 012
Totalt inntjent: kr 4 776 738
Tlf.nr.: 98635397(M) / 33078571(F)
Epost: weratorgersen@gmail.com
Lisens: Profftrener (ikke lærling)
Treningssted: Nykirke
Vergara, Isidro

Isidro Vergara

Lisens nr.: 1023237
Antall seire: 58
Antall starter: 543
Totalt inntjent: kr 4 178 663
Tlf.nr.: 93059537(M)
Epost: evergara@online.no
Lisens: Profftrener
Treningssted: Østerås