Hyldmo, Are

Are Hyldmo

Lisens nr.: 1001013
Antall seire: 761
Antall starter: 5 702
Totalt inntjent: kr 51 205 457
Tlf.nr.: 98416712(M)
Epost: arehyldmo@hotmail.com
Lisens: Profftrener
Treningssted: Øvrevoll