Soma, Hallvard

Hallvard Soma

Lisens nr.: 1001018
Antall seire: 410
Antall starter: 4 413
Totalt inntjent: kr 21 787 796
Tlf.nr.: 92227318(M)
Epost: hasoma@online.no
Lisens: Profftrener
Treningssted: Øvrevoll