Holmquist, Ulrika

Ulrika Holmquist

Lisens nr.: 30037508
Antall seire: 143
Antall starter: 1 157
Totalt inntjent: kr 12 629 912
Tlf.nr.: 735623786(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)