Skandinavisk Reglement

logoer

Reglement oversatt til Dansk versjon -   English version

Merk: Översätts reglementet till annat språk och uppkommer tvist om innebörden av översättningen gäller den svenska versionen. Reglement Svensk Galopp, klikk her

Fra 2021 ble det innført felles reglement for galoppløp i Norge, Sverige og Danmark.

WADA dopingliste: https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten

Skandinaviskt Reglemente för Galopplopningar.pdf
Skandinaviskt Registrerings och Licensreglemente.pdf
SRG Bilaga 1 Poängberäkning.pdf
SRG Bilaga 2 Tabeller för viktskillnader.pdf
Lopsdager klassifisert 2022.pdf
Skandinavisk Galopps retningslinjer for straff 2022.pdf
Skandinavisk Galopps retningslinjer for straffutmåling_NO.pdf
Allowed headgear in Norway.pdf
Skandinavisk reglement utstyr.pdf
Approved protective Equipment in Scandinavia.pdf
Generelle bestemmelser 2022.pdf
Skandinaviskt antidopningsreglemente.pdf
Retningsliner for straff mot brudd pa SRG Antidopingsbestemmelser.pdf
Forbuds- og karenstidsbestemmelser_Gjelder fra 01.10.22.pdf
List over prohibited substances and withdrawal times Valid from 01.10.22.pdf
Vaccination against Equine Influenza.pdf
Skandinaviskt Smittskyddsreglemente 17 juni.pdf
Retningslinjer mot trakassering.pdf
Avgifter Skandinavisk Galopp_juli.pdf
SRL Bilaga 1 Suffix.pdf
SRL Bilaga 2 Schema mönster.pdf
SRL Bilaga 3 RCN, BCN och GNM.pdf
Ordliste svensk_norsk SRG.pdf
English version.pdf