Johansen, Jacob

Jacob Johansen

Lisens nr.: 1013588
Antall seire: 884
Antall starter: 6 062
Totalt inntjent: kr 109 293 558
Tlf.nr.: 705357589(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)