Narvaez, Maikel

Maikel Narvaez

Lisens nr.: 30046786
Antall seire: 47
Antall starter: 513
Totalt inntjent: kr 7 352 357
Tlf.nr.: 724509819(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)