Wilson, Oliver

Oliver Wilson

Lisens nr.: 30028981
Antall seire: 459
Antall starter: 2 585
Totalt inntjent: kr 69 617 104
Tlf.nr.: 20868050(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)