Pressemelding Norsk Jockeyklub

Skrevet av Hans Petter Eriksen, Adm dir,  16.10.2013
Artikkelbilde

Positiv prøve

Hesten Probably avla 1. august 2013 positiv dopingprøve etter seier i løp 3 på Øvrevoll galoppbane. Hesten trenes av Rune Haugen i Skoger og eies av Stall NOR.
 
A-prøven ble undersøkt ved Statens Veterinærmedisinske Anstalt (SVA) i Sverige og det ble påvist trimetoprim og prokain i prøven.    
 
Trimetoprim er et antibakterielt middel som finnes i flere legemidler med markedsføringstillatelse til bruk på hest i Norge. Legemidler som inneholder trimetoprim har en karenstid på 96 timer.
 
Prokain er et lokalbedøvende legemiddel. Det finnes ingen legemidler inneholdende prokain med lokalbedøvelse som indikasjon til bruk på dyr, som har markedsføringstillatelse i Norge. Prokain er imidlertid også en bestanddel i flere penicillinpreparater med markedsføringstillatelse for dyr. Prokainet er tilsatt for å få en langsommere absorpsjon av legemiddelet med den hensikt å gi en forlenget effekt. Penicilliner som inneholder prokain har en karenstid på minimum 14 dager.
 
B-prøven er også testet og med samme resultat som A-prøven.
 
Antidopingutvalget har allerede startet sine undersøkelser og vil oversende sin utredning til
Norsk Jockeyklub så snart rapporten er klar.
 
Det er ikke nedlagt startforbud for Probably da hesten avla negativ dopingprøve 25. august 2013. Når rapporten fra Antidopingutvalget foreligger vil saken bli behandlet av Norsk Jockeyklub.