Lisensprøver for amatørryttere og nye lærlinger

19.03.2021
Artikkelbilde

Nytt 15. april: Nye amatørryttere og lærlinger bes søke så snart som mulig.

Lisensprøver blir avholdt så fort det er mulig i forhold til kommunale restriksjoner og bestemmelser.

Det vil også bli avholdt et digitalt kostholdskurs i mai for alle som ikke har vært med på det tidligere. Kurset er obligatorisk og vil bli holdt på engelsk v Patric Friborg.

Merk at alle amatørryttere skal utføre styrketestene hvert år, likt som i Sverige

Les mer her