Norsk Jockeyklub og Øvrevoll Galopps retningslinjer for etikk og moral

Skrevet av Thomas Gjelsås, Adm dir,  03.02.2021
Artikkelbilde

Først publisert 21.02.2018

Øvrevoll og galoppsporten har en kommunikasjonsplattform som ligger tilgjengelig HER. Denne  inneholder viktige punkter for hele kjeden i sporten med hensyn til både visjon, verdier og hvordan vi skal opptre og ønsker å bli oppfattet. I vår sport skal det være stor takhøyde og plass til alle. Vi er opptatt av å bygge en kultur hvor alle føler seg velkomne og det skal selvsagt være lov til å ytre sin mening.

Samtidig er det ekstremt viktig at alle føler seg trygge og i tråd med de siste årenes fokus på #metoo og annen seksuell trakassering vil vi også opprette et system for varsling som skal gjøre det både trygt og enkelt for alle å melde fra om saker som er upassende, eller føles ubehagelig.

Øvrevoll Galopp og Norsk Jockeyklub som organiserer den profesjonelle galoppsporten i Norge vil gjøre det helt klart at det er nulltoleranse for seksuell trakassering, trusler eller overgrep innen vår sport eller på våre arbeidsplasser. Vi vil også understreke at det er den som blir utsatt for overgrep som avgjør hva som føles ubehagelig eller uakseptabelt. Innen galoppsporten skal alle føle seg trygge. Den som ikke kan vise respekt for sine arbeidskolleger er ikke velkomne hos oss og hører ikke hjemme i galoppsporten.

Hvis du har vært utsatt for noe eller kjenner til forhold som ikke er akseptable, kan det noen ganger være lettere å henvende seg til en uavhengig person eller instans. Dette kan gjøres anonymt hvis ønskelig. Dersom du eller noen du kjenner til, det være seg dyr eller mennesker, blir utsatt for noen form for uønsket atferd eller har spørsmål til noen av de ovennevnte temaene, kontakt theahofo@gmail.com. Thea Hofossæter er sportens bindeledd for denne type henvendelser og har ansvar for å ta dette videre innen vår organisasjon.

Du finner retningslinjene HER