Storløpsproposisjoner Norge 2021

04.02.2021
Artikkelbilde

Styret i Norsk Jockeyklub har vedtatt premiebudsjettet for 2021.

Totalt økes premiene med drøyt 8 prosent i forhold til 2020, og man har bestrebet seg på å styrke de ordinære løpene så mye som mulig.

Den største økningen er dermed forbeholdt hverdagsløpene, og vi er ikke langt unna å kunne opprettholde samme premienivå som høsten 2020 gjennom hele sesongen.

Overføringene fra Norsk Rikstoto vil påvirkes av de nye spillgrensene som ble innført fra og med 1. januar, og det er usikkerhet rundt utviklingen for dette året. Norsk Jockeyklub vil følge utviklingen nøye, men vi håper å unngå nye budsjettjusteringer.

Proposisjonene for storløpene i Norge kan du laste ned HER og den ligger fast under fanen proposisjoner.

Proposisjoner for storløp i Danmark og Norge kan du laste ned HER, og den ligger fast under fanen proposisjoner.

Det vil ikke bli trykket et eget hefte med storløpsproposisjoner, dette vil kun være tilgjengelig på nett slik det var i fjor. Svenske storløpsproposisjoner offentliggjøres senere.

Proposisjoner til de ordinære løpene vil bli offentliggjort i mars, det vil bli trykket felles skandinavisk proposisjonshefte.