Endringer i Forbuds- og karenstidslisten

04.01.2021
Artikkelbilde

Endringene trådte i kraft fra og med 1.januar 2021, og er merket med rødt slik at de skal komme frem tydelig. 

I forbindelse med NEMACs (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee) møte medio november 2020 ble det arbeidet frem endringer i DNTs Forbuds- og karenstidsliste. Endringene omfatter blant annet listens utforming (ny del C), innføring av karenstider på nye legemidler, endringer i karenstider for enkelte legemidler och behandlinger, samt en presisering av regelverket. Endringene trer i kraft pr. 1.1.2021 for alle de skandinaviske trav- og galoppforbundene.

Minimumslengde på konkurranseforbud for hesten
Den største endringen i Forbuds- og karenstidslisten gjelder innføringen av et helt nytt avsnitt – del C. Dette avsnittet inneholder en angivelse av minimumslengde for konkurranseforbud som vil bli ilagt hesten ved bruk av ulike forbudte stoffer og behandlingsmetoder. Hovedregel om at brudd på Antidopingreglementets § 3 medfører minimum 3 måneders konkurranseforbud for hesten dersom regelbruddet gjelder karenstidsbelagte stoffer eller metoder, og tilsvarende minimum seks måneder ved bruk av forbudte stoffer og metoder, er uendret, jf. Antidopingreglementets § 16. Men som følge av at forbudslisten omfatter mange forskjellige stoffer og metoder, som igjen har ulik påvirkning på hesten, har man sett behov for også å differensiere bestemmelsene om minimumslengde for konkurranseforbudet som blir ilagt hesten.

Det presiseres at alle stoffer og behandlingsmetoder som fremkommer på forbudslisten (A-listen) er totalforbudt å bruke, og enhver bruk av slike stoffer eller metoder er forbundet med et straffeansvar for hestens ansvarlige trener, eier eller annen person omfattet av Antidopingreglementet. Det er derfor svært viktig å skille mellom et konkurranseforbud for hesten, og karenstider som oppgis for substanser og behandlingsmetoder i karenstidslisten (B-listen).

Nye og endrede karenstider for legemidler
Ciclesonid, en ny godkjent kortisonsubstans for hest med astma, og som administreres ved hjelp av en spesiell inhalator (Aservo EquiHaler), har fått en karenstid på minimum 14 dager.

Hyposensibilisering (allergen immunterapi) for behandling av hest med allergi har nå fått en karenstid på minimum 7 dager (mot tidligere 96 timer).

Alle vaksinasjoner har fått en karenstid på minimum 5 dager (mot tidligere 96 timer)

Ny karenstid for behandlingsmetode
Kirurgisk kastrasjon av hingst har fått en karenstid på minimum 30 dager.

NJs forbuds og karenstidsliste finner du under REGLEMENT