Positiv dopingprøve av rytter på Øvrevoll

14.07.2021
Artikkelbilde

Norsk Jockeyklub er meddelt positiv dopingprøve av rytter Manuel Martinez i forbindelse med dopingkontroll etter løpsdagen på Øvrevoll lørdag 26.06.21.

Det vises til kunngjøring fra Stiftelsen Antidoping Norge hvor det fremkommer at Manuel Martinez har testet positivt på stoffet Ritalin (dopinggruppe S6). Prøven er rapportert positiv fra Norges laboratorium for dopinganalyse.

Ved overtredelse av forbudet mot midler og metoder som fremgår av Wadas forbudsliste skal rytter suspenderes med øyeblikkelig virkning, jf. Skandinavisk reglement kapittel 8 §17. Suspensjonen gjelder inntil videre, dvs. inntil det foreligger en rettskraftig kjennelse i saken.

Som suspendert har man ikke anledning til å ri løp. I dopingsaker er det Den Høyere Voldgiftsrett førsteinstans, og saken er nå sendt dit for behandling.