Informasjon om veien videre for Øvrevoll

Skrevet av Thomas Gjelsås,  10.05.2021
Artikkelbilde

Fredag forlenget Regjeringen strengt tiltaksnivå 5B for Bærum til og med 21. mai. Norsk Jockeyklub/Øvrevoll Galopp har anket på ny til Helse- og omsorgsdepartementet, og det er bedt om en snarlig tilbakemelding. Det betyr at løpsdagen 13. mai utgår. Per nå ser det vanskelig ut med tanke på å kunne avholde løpsdag 17. mai på Øvrevoll, og endelig beslutning tas innen kl 16 onsdag.

Vi arbeider med alle alternative løsninger, og vårt mål er å flytte løpsdagen fra 17. mai til lørdag 22. mai. Det arbeides med å bygge en ny sesongplan for å sikre hele galoppsportens nødvendige behov og rammebetingelser for 2021. Oppdatering kommer.