Nasjonalt nei til galopp på Øvrevoll

Skrevet av Thomas Gjelsås,  07.05.2021
Artikkelbilde

Det er over tid lagt ned et omfattende arbeid for å få tillatelse til å starte galoppsesongen i Norge. Dessverre er det ikke funnet grunnlag for å gi unntak fra kapittel 5B, og i ettermiddag besluttet Regjeringen å forlenge det strenge tiltaksnivået for Bærum til og med 21. mai. Det er viktig å understreke at dette er nasjonale føringer, og vi opplever både støtte og forståelse for vår situasjon hos lokale myndigheter.

Situasjonen er svært krevende og alvorlig for hele næringen, og vi føler sterkt med alle våre utøvøre som ikke får utført jobben sin, hesteeiere og hele miljøet.

Det er vanskelig å forstå hvorfor det ikke lar seg gjøre å arrangere løp utendørs med et antall profesjonelle ryttere, på et område på 300 mål uten publikum til stede. Øvrevoll blir offer for byråkratiske hindringer, og dette oppleves både meningsløst og urettferdig.

Nå må vi bruke helgen til å vurdere neste steg.

Her kan dere lese dagens svar fra Helse- og Omsorgsdepartementet i sin helhet.

 

"Helse- og omsorgsdepartementet viser til vårt svar 4. mai 2021 angående ovennevnte, og din e-post 6 mai 2021 hvor du ber om at henvendelsen blir behandlet påny. Det vises i den forbindelse til at man i Oslo kommune har gitt tillatelse til å igangsette kjøring av travløp på Bjerke Travbane og at det er vanskelig å forstå at man i Oslo definerer at denne type arrangement er smittevernsmessig forsvarlig å gjennomføre, samtidig som man hindrer samme type arrangement i nabokommunen med betydelig lavere smittespredning. Det vises til at det da er vanskelig å forstå at tiltakene som rammer Øvrevoll Galoppbane oppfyller vilkårene om forholdsmessighet.

Som påpekt tidligere har vi forståelse for at de nasjonale og regionale tiltakene som er satt i verk for å håndtere konsekvensene av covid-19-pandemien oppleves som inngripende og at mange kan oppleve disse tiltakene som urettferdige eller uforholdsmessige for den virksomhet eller aktivitet som man selv ønsker å gjennomføre. I tråd med vårt forrige svar har det imidlertid i går og i dag vært gjennomført møter mellom Statsforvalteren i Oslo og Viken og de berørte kommunene, samt Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, hvor man har diskutert videre tiltaksnivå for kommunene. I Viken fylke er smittenivået fremdeles høyt i enkelte kommuner og det er stor variasjon i smittetrykket fra kommune til kommune. Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter har regjeringen i dag besluttet å videreføre regionalt tiltaksnivå B i ni Viken-kommuner. I ti kommuner avsluttes de regionale tiltakene. Kommunene Bærum, Drammen, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Nordre Follo, Rælingen, Ullensaker og Ås fortsetter på tiltaksnivå B, til og med 21. mai. For kommunene Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen anbefales det også videreføring av de lokale tiltakene som fra og med 6. mai ble innført etter samordning mot Oslo. For kommunene Bærum, Drammen, Lier, Nordre Follo, Ullensaker og Ås anbefales det vurdering av behov for ytterligere lokale tiltak.

Som følge av den nye smittevernfaglige vurderingen av situasjonen i blant annet Bærum kommune, og som følge av at regjeringen, Helsedirektoratet og FHI nylig har hatt en grundig gjennomgang av de regionale tiltaksnivåene,  ser ikke departementet grunnlag for å foreta endring av arrangementsbestemmelsen for kapittel 5B-kommuner, jf. forskriften § 17b, slik at det innføres særskilt unntak fra arrangementsforbudet for galoppløp."