Norsk Jockeyklub innfører tilskudd ved import av løpshest

Skrevet av Liv Kristiansen,  10.05.2021
Artikkelbilde

Norsk Jockeyklub ønsker å stimulere til innkjøp av nye hester og øke antall startende i løp på Øvrevoll. Som en prøveordning vil Norsk Jockeyklubb gi et tilskudd på 30.000 kroner ved import av 2-årige og eldre hester fra land utenfor Skandinavia, gjeldende fra 2021.

Utbetales den som innregistrer hesten hos Norsk Jockeyklub.

Følgende vilkår må oppfylles:

Hesten skal være i norsk trening og må i løpet av 12 måneder starte i minimum tre løp* på Øvrevoll Galoppbane.

 Beløpet utbetales én gang pr hest.

Berettiget person må selv fremsette krav til NJ når vilkår er oppfylt og senest 18 måneder etter hesten ble importert til Norge.

Dersom hesten selges er det den eier som opprinnelig importerte hesten som er berettiget tilskuddet.

*ikke medberegnet storløp