Hesteeierbonuser og importtilskudd 2021

Skrevet av Liv Kristiansen,  21.10.2021
Artikkelbilde
Norskoppdrettede Caiado

Norsk Jockeyklub introduserte våren 2021 importtilskudd for løpshester. Vi minner om at dette gjelder alle hester som importeres i 2021.

Så langt er det betalt ut importtilskudd på 30.000 kroner hver til eier av Elegant Queen, Imperial Dawn, Portugueseprincess, Rochford og Simply Minds.

Hester skal starte tre ganger i løpet av 12 måneder, men en har 18 måneder fra hesten importeres til å søke. Les vilkår under.

Eier av norskoppdrettede 2- og 3-åringer får henholdsvis 50 og 40 % av premiesum de vinner i åpne ordinære løp.

Stall Sol, eier av den 3-årige norskoppdrettede Caiado, har så langt tjent 34.000 kroner i bonus og topper denne listen pr i dag.

 

Norsk Jockeyklub ønsker å stimulere til innkjøp av nye hester og øke antall startende i løp på Øvrevoll.

Som en prøveordning vil Norsk Jockeyklubb gi et tilskudd på 30.000 kroner ved import av 2-årige og eldre hester fra land utenfor Skandinavia, gjeldende fra 2021.

Utbetales den som innregistrer hesten hos Norsk Jockeyklub.

Følgende vilkår må oppfylles:

Hesten skal importeres til Norge og være i norsk trening. Hesten må i løpet av 12 måneder starte i minimum tre løp* på Øvrevoll Galoppbane.

Beløpet utbetales én gang pr hest.

Berettiget person må selv fremsette krav til NJ når vilkår er oppfylt senest 18 måneder etter hesten ble importert til Norge.

Dersom hesten selges er den den eier som opprinnelig importerte hesten som er berettiget til tilskuddet.

*ikke medberegnet storløp