Øvrevoll øker premiene igjen

Skrevet av Thomas Gjelsås, Adm. dir.,  03.09.2021
Artikkelbilde
Foto Marek Rzewuski

Fra og med løpsdagen 16. september økes premiene i alle ordinære flatløp for 3-årige og eldre hester med ytterligere kroner 5.000 i total premiesum.

Det har hele tiden vært en målsetting å betale ut de premier som var budsjettert til hesteeierne tross nedstengning, og derfor blir dette tiltaket iverksatt nå med virkning ut årets sesong.

Det settes i tillegg inn én ekstra løpsdag på dirt/sandbanen torsdag 30. september. Dette tiltaket er ment å stimulere den delen av miljøet som var mest skadelidende ved at sesongen ble utsatt. Merk at løpsdagen får tidligere stevnestart.

Styret i Norsk Jockeyklub vedtok i juli å øke total premiesum i hverdagsløpene med kroner 10.000. Nå er det vedtatt å øke premiene ytterligere. Med dette har vi oppnådd vår målsetting vedrørende å sørge for at årets totale premiebudsjett betales ut til hesteeierne.

Sportsavdelingen har satt inn ekstra løp underveis i sesongen, og det er avviklet flere løp enn planlagt for å gi alle et best mulig løpstilbud. I tillegg er det utover budsjett tilført ekstra midler, og det er etablert en høstbonus i ni utvalgte løp.

PROPOSISJONER GJELDENDE FRA TORSDAG 16. SEPTEMBER