Godt Nytt År!

Skrevet av Thomas Gjelsås,  04.01.2023
Artikkelbilde
Norsk Jockeyklub har offisielt endret navn til Norsk Galopp fra 1. januar. Ny logo er designet av Bolt Communication.

Et sterkt sportslig og spennende galoppår er lagt bak oss, og vi kan vi løfte blikket og åpne et nytt kapittel for året 2023.
Fra 1. januar heter vårt sentralforbund offisielt Norsk Galopp. Det betyr at vi fremstår i ny drakt med ny logo.
Nå ønsker vi deg velkommen som medlem av det som skal bli vår nye og moderne medlemsorganisasjon.

Et navnebytte tydeliggjør hvem vi er

Navnebytte til Norsk Galopp ble vedtatt under generalforsamling 21 juni. Norsk Galopp skal bli en moderne medlemsorganisasjon for alle som føler en tilhørighet til galoppsporten i Norge. Den vil være et viktig ledd i arbeidet med å skape bred vekst, rekruttering og nå våre langsiktige mål.
Et navnebytte til Norsk Galopp tydeliggjør hvem vi er - og hva vi står for.

En stemme innen sporten du elsker

Et medlemskap i Norsk Galopp vil koste kr 600.- og inkluderer sesongkort samt andre fordeler.
Som medlem vil du motta digital kommunikasjon, nyhetsbrev og bli invitert til sosiale møter m.m..
Sammen skal vi skape en organisasjon som tiltrekker seg nye og yngre krefter, samtidig som vi tar godt være på våre ærverdige medlemmer som har bidratt til sporten gjennom et langt liv. Sportens særforeninger vil selvsagt bestå, og medlemmer i foreningene vil tilordnes som medlemmer av Norsk Galopp uten ekstra kostnad.
Et medlemskap i Norsk Galopp skal gi deg som ambassadør en stemme innen den sporten du elsker og brenner for.

Fokus på å øke medlemsmassen

Styret i Norsk Galopp og administrasjonen har satt fokus på å øke medlemsmassen betydelig, og i den anledning er det vedtatt at alle registrerte hesteeiere er pliktig å bli medlem. Norsk Galopp passer perfekt i forhold til både vår visjon «Vi skal gjøre nordmenn hekta på galopp!» og våre verdier «Lidenskap, takhøyde og full galopp».

En rekke utfordringer

Galoppsporten står overfor en rekke utfordringer. Våre rammebetingelser har endret seg de senere årene og de økonomiske overføringene gjennom spill hos Norsk Rikstoto er betydelig redusert. Som dere kjenner til har det blitt innført endringer i pengespill-loven, hvilket også påvirker sportens rammebetingelser.
Registrert spill, tapsgrenser og styringsparametere er stikkord for en politikk som over tid har skapt en usikkerhet for fremtiden.
Fra nyttår blir det et enda tydeligere skille og rolleforståelse mellom sport og spill.
Sporten har overtatt oppgaver for både økonomi og IT, og det er gjennomført en rekke strukturelle endringer som påvirker vår hverdag.

Det er viktig at sporten bidrar til å skape en optimisme for fremtiden og gjør alt vi kan for å skape nye løft innenfor de rammene vi har å jobbe under.

Eierskap til Rikstotoklinikken

Fra nyttår har Norsk Galopp sammen med Det Norske Travselskap overtatt eierskapet til Rikstotoklinikken Bjerke.
Det er inngått en avtale med Norsk Rikstoto om kjøp av aksjene i Rikstotoklinikken Bjerke AS/Bjerke Dyrehospital, hvor sportens sentralforbund kjøper en halvpart hver av selskapet. Kjøpesummen tilsvarer den bokførte verdien av aksjene i Rikstotos regnskap, og stiftelsen vil da verken realisere en gevinst eller noe tap.
– Vi ønsker å utvikle klinikken videre som Norges ledende hesteklinikk og har ambisjon om at klinikken skal være hestesportens førstevalg ved valg av veterinærtjenester.  Klinikken må over tid være kommersielt bærekraftig slik at den kan levere både på hestevelferd og økonomisk resultat, sier Ole-Christian Hallerud, styreleder i Norsk Galopp.

Les mer her:

https://www.rikstoto.no/Nyheter/Aktuelt/2022/Desember/Dnt-og-nj-overtar-bjerke-dyrehospital

Løft blikket – dra i samme retning

Nå er det viktig at alle løfter blikket og er åpne for nye muligheter for inntjening.
Alle må dra i samme retning. Og vi må jobbe for å øke interessen rundt den fantastiske sporten vår.
Nye hesteeiere, mer oppmerksomhet i media, økt spill, gode arrangementer, og ikke minst en økning i egen inntjening.
Vi satser på firmaarrangementer og andre type treff for større grupper.
Utover dette tas det valg og prioriteringer for annen aktivitet på anlegget.
Dette for å kunne opprettholde et godt premienivå og en sunn næring.

Oscar-fest 28. januar

Det sportslige for 2022 og andre nøkkeltemaer ble omtalt etter sesongstart, og for en komplett gjennomgang av galoppåret 2022 anbefaler vi dere å lese Birger Christensen årbok som dekker det aller meste. Nå gleder vi oss til både feiring av de beste fra året som gikk og markering av etableringen av Norsk Galopp under vår Oscar-fest lørdag 28. januar. 

https://ovrevoll.rikstoto.no/arbok/Arbok-2022/

 

Med ønske om et riktig Godt Nytt Galoppår!

 

Thomas Gjelsås

Adm. dir.