Generalforsamling i Norsk Galopp

24.05.2024
Artikkelbilde

Dato for generalforsamlingen er satt til mandag 17. juni kl. 18 og avholdes i Derbystuen. 

Innkalling og saksliste sendes medlemmene i Norsk Galopp pr. mail.

Ønsker du å bli medlem?

INFORMASJON NORSK GALOPP - KLIKK HER #mce_temp_url#

Merk at kun de som har betalt medlemsavgift til Norsk Galopp er stemmeberettiget (ikke klubbmesterskap f eks NoARK).

Spørsmål rettes Bente Rosenberg bente.rosenberg@norskgalopp.no