Lisenser

* Her kan du laste ned lisenssøknader til Norsk Galopp.

* Rytterlisenser behandles ikke uten egenerklæring, og evnt legeerklæring (se under).

* Fornyelser av lisenser behandles fortløpende, men søker må beregne minimum tre dagers behandlingstid. For nye søkere må lenger tid beregnes.

Vektlettelse for amatørryttere amatørløp:

4 kg lettelse fra 0 til 2 seire

2 kg lettelse fra 3 til 9 seire

Ingen vektlettelse fra og med 10 seire

 

Vektlettelse for amatørryttere i profesjonelle løp:

4 kg lettelse fra 0 til 9 seire (gjelder kun hinderløp)

2 kg lettelse fra 10 til 29 seire

Ingen vektlettelse fra og med 30 seire

I løp for profesjonelle ryttere vil amatørryttere aldri ha mer enn to kilo lettelse, da grensen for å ri profesjonelle løp er 10 seire (gjelder ikke hinderløp). Amatørryttere kan ikke ri løp for 2-årige hester eller i løp der seiersprisen er >50.000 kr.

 

 

Vektlettelse for lærlinger: 

4 kg lettelse fra 0 til 9 seire

3 kg lettelse fra 10 til 29 seire

2 kg lettelse fra 30 til 69 seire

Ingen vektlettelse fra og med 70 seire eller avsluttet lærlingtid.

 

En lærlingtid kan ikke påbegynnes om personen har fylt 30 år. Lærlinger med 0-9 seire kan kun ri 2-årige hester for den trener de har kontrakt med.

Informasjon ved overgang lærling til rytter

 

* Skriv ut både egenerklæring og legeattest (se under). 

* Egenerklæringen fylles i og vises fastlege/lege. Leveres til Norsk Galopp med søknad hvert år.

* Legeattesten fylles ut av fastlege/lege og leveres med lisenssøknad til Norsk Galopp.


De som ikke har fylt 50 år: Legeerklæring er gyldig i 5/fem år (2 . Norsk Galopp vil ved skader eller andre forhold som kan ha innvirkining på rideevne, be om legeerklæring.

Ryttere 50-67 år: Legeerklæring gyldig 2 år. Fra fylte 68 år skal legeerklæring leveres årlig. 

 For informasjon om kurs og lisenser kontakt Liv Kristiansen – liv.kristiansen@norskgalopp.no

Egenerklæring Jockey Øvrevoll Norsk Engelsk_2023.pdf
Legeattest Norsk.pdf
Medical Certificate English.pdf
Retningslinjer for legeerklaering.pdf
Jockeylisens 2023.pdf
Kontrakt for jockeylærling 2023.pdf
Laerlinglisens 2023.pdf
Amatørrytter 2023.pdf
Proff trener-fornyelse_2024.pdf
Profesjonell trener_2024.pdf
Amatørtrener_2024.pdf
Amatortrener-fornyelse.pdf
1 soknad arbeidsrytter_application exercise rider 2024.pdf
stedfortreder for trener.pdf
Sverige foretradare.pdf
Lisensbestemmelser jockey med lisens fra land utenfor EU - EØS.pdf
Solicitud de trabajo de Jókcey.pdf