Standardkontrakt for kjøp av hest Norges Rytterforbund

Kjøp og salg av hest er å anse som et privatrettslig forhold som ligger utenfor Norges Rytterforbunds virksomhetsområde. NRYF er imidlertid inneforstått med at kjøp og salg av hest påvirker ryttersportens omdømme.
NRYF ønsker derfor gjennom sine 
Etiske retningslinjer ved handel med og omsetning av hest, og gjennom vår Standardkontrakt for kjøp av hest, å fremheve forsiktighetsreglene som må gjelde ved kjøp og slag, også de tilfeller der trener opptrer som mellommann.


”God skikk og bruk ved kjøp og salg av hest”-kampanjen vil være en videreføring av NRYFs hestevelferdskampanje, og vil bli publisert som en fast spalte på nettsiden.

 

Klikk for kontrakt


Sideegenskapen Dokumentbane er ikke angitt.