Bidrag norsk fullblodsavl

Foto Jannicke Sjuls Thoresen

Tilskudd til norsk oppdrett gjeldende fra 01.01.2024

Norskoppdrettede hester utgjør ca 30% av det totale antall hester i norsk trening. Hvert år avholdes det løp forbeholdt norskoppdrettede hester. Disse løpene har høyere premier enn andre løp.
Dette er løp for norskoppdrettede 2,3 og eldre hester. I tillegg tilbyr Norsk Galopp følgende bonuser og tilskudd til eiere, oppdrettere og hingsteholdere i Norge. Tilskuddene er i konstant evaluering og kan endres fra år til år.

Bedekningstilskudd

Det utbetales et bedekningstilskudd på kr 15 000 til eier av norskregistrert fullblodshoppe.

Det er registrert eier pr. 1.oktober i bedekningsåret som er berettiget til tilskuddet. Hoppen skal være registrert i Norge på bedekningstidspunktet og fremdeles være norskregistrert pr. 1. oktober.

Hoppen skal være bedekket med fullblodshingst godkjent for avl.

Hoppen skal være bekreftet drektig pr 01.10 med minimum 90 dagers drektighet.

Før utbetaling kan finne sted, skal bedekningen være registrert hos Norsk Galopp. Hopper bedekket utenfor Skandinavia må legge ved springseddel. Hopper som har vært i utlandet til bedekning må levere kopi av innførselsdeklarasjon (tolldeklarasjon del 8).

Søknadsfristen er 15. oktober i bedekningsåret. Denne fristen er endelig og søknader som innkommer senere vil ikke bli innvilget.

Søknad om utbetaling sendes til marianne.ek@norskgalopp.no på eget skjema. 

 Importtilskudd drektig hoppe

 
Ved import av drektig hoppe fra land utenfor Skandinavia gis et importtilskudd på kr 20 000.


Tilskuddet utbetales når den drektige hoppen er registrert i NG og minimum 90 dagers drektighet er konstatert etter ankomst Norge. Spranget skal også være registrert hos Norsk Galopp.

NB. Gjelder kun ved førstegangsregistrering av hoppen for avl hos Norsk Galopp..

Søknad om utbetaling sendes til marianne.ek@norskgalopp.no på eget skjema.

  • Fra 01.01.2020 er det satt et tak på kr 160.000 pr år, med maks utbetalt kr 20.000 pr hoppe. Dette utbetales ved årsslutt, når man vet hvor mange hopper som er importert. Er det flere enn 8 hopper importert, vil beløpet pr hoppe reduseres, er det færre enn 8 hopper vil det beløpet som ikke blir utbetalt overført til påfølgende år.

 

Ny regel fra 2020: Det er mulig å kjøpe en drektig hoppe utenfor Skandinavia hvor hoppen føller i utlandet og bedekkes på nytt. Hoppen og føllet importeres deretter til Norge og føllet blir norskoppdrettet.

 

Forutsetninger for dette:

  • Hoppen kjøpes fra land utenfor Skandinavia    
  • Hoppen skal aldri tidligere ha vært norskregistrert.
  • Registreringssøknad av hoppen sendes Norsk Galopp i god tid før hoppen føller i utlandet. (Intensjonsavtale).
  • Føllet skal registreres hos galopporganisasjonen i landet det er født.
  • Føllet skal innrapporteres til Norsk Galopp senest tre måneder etter fødselen.
  • Hoppen importeres til Norge innen 9 måneder fra kjøpsdato.
  • Føllet importeres til Norge senest 31. desember i fødselsåret og må bli i Norge til 1. juni året etter.
  • Søknadsskjema om import, og avtegn tegnet av norsk veterinær skal være utført senest 31. desember i fødselsåret.

 

 

Bedekningstilskudd avlshingst 

Eier/hingsteholder av hingst som er godkjent for avl og oppstallet i Norge, vil få utbetalt tilskudd fra Norsk Jockeyklub.

Tilskuddet er kr 5.000 pr norskregistrert hoppe bedekket og konstatert minimum  90 dager drektig pr 1. oktober.

Søknad om utbetaling sendes til marianne.ek@norskgalopp.no  senest 1. november i bedekningsåret.

 

Oppdretterpremier

Oppdretter av norskoppdrettet 2 til 6-årige hester får utbetalt 20 % av ordinære premier i løp.

For 7-årige og eldre hester er satsen 10 %. Premier tjent i Danmark og Sverige vil bli bokført etter endt sesong.

 For premier i utlandet (Sverige og Danmark) er det et tak på kr 100.000 pr hest pr år.

Eierbonus 

50 % eierbonus til norskoppdrettede 2-åringer som starter i åpne løp i Norge (gjelder ikke hovedløp).

40 % eierbonus til norskoppdrettede 3-åringer som starter i åpne løp i Norge (gjelder ikke hovedløp).

Avregnes etter sesongslutt.

I den Skandinaviske Breedersserien får oppdretter bonus, ref egne lands propisisjon til aktuelle løp.

Sideegenskapen Dokumentbane er ikke angitt.